حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

مزایای اقتصادی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

مزایای اقتصادی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را برجاگذارد، این نوشته تلاش دارد که ۹۱ مزیت این حرکت عظیم را مورد اشاره قرار دهد.

۱- حفظ مشاغل موجوددربخش‌های تولیدی، بنابراین حفظ وضع موجود اشتغال درکشور

۲- گسترش وایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدیدبرای محصولات موجود وخدمات جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری

۳- گسترش چرخه های تولید به صورت مستقیم وغیر مستقیم بنابراین تقویت بنیان های امنیتی و دفاعی کشور

۴- افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور و افزایش قدرت وام دهی به سایر کشورها

۵- افزایش درآمد های ناشی از مالیات و افزایش منافع جمعی مردم

۶- سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور

۷- صرفه جویی های اقتصادی بواسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید

۸- کاهش قیمت تمام شده محصولات بواسطه تولید انبوه

۹- رقابتی شدن فضای کسب و کار و بدنبال آن افزایش منافع مردم

۱۰- تقویت بورس اوراق بهادار به واسطه افزایش قدرت تولیدی و مالی شرکت ها

۱۱- استفاده و بکارگیری سرمایه های خرد و کلان آحاد جامعه و امکان سرمایه گذاری آن در بخش‌های تولیدی

۱۲- جلوگیری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور بواسطه فراهم شدن زمینه های بکارگیری سرمایه ها در فرآیند تولیدات داخلی

۱۳- جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران

۱۴- کاهش وابستگی ارزی به کشور های بیگانه وتقویت پول ملی واتکاء به آن در معاملات و مبادلات اقتصادی

۱۵- حرکت بخش‌های اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد

۱۶- کاهش حجم و وزن اقتصادزیر زمینی وحرکت به سمت شفافیت اقتصادی

۱۷- افزایش درآمدهای مردم وانگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن

۱۸- کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشوربه دلیل کاهش نیازهای وارداتی

۱۹- مقابله با تحریم های اقتصادی کشورهای دیگر و افزایش توان اقتصادی وبالارفتن قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی

۲۰- کاهش وابستگی به درآمد های نفتی در مصارف جاری کشور و زمینه سازی سرمایه گذاری در آمدهای نفتی برای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های کلان

۲۲- کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور

۲۳- افزایش درآمد های دولت بواسطه افزایش فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور

۲۴- کاهش نقش تصدی گری دولت بواسطه فعال شدن بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنابراین شکل گیری ساختارهای نظارتی دولت به عنوان وظیفه اصلی حوزه حاکمیت

۲۵- کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

۲۶- تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای و سازوکارهای تولید، توزیع و مصرف در کشور

۲۷- جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی و تقویت صادرات و کسب مزیت رقابتی در جهان

۲۸- کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک ناشی از واردات کالا و کاهش تورم ناشی از کمبود عرضه بواسطه افزایش تولید

۲۹- امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان بواسطه افزایش تولیدات داخلی و بالا رفتن قدرت رقابت جهانی و تقویت صنایع دستی و بستر سازی جذب گردشگر خارجی

۳۰ – بازسازی وبهسازی سیاست های مالی و پولی کشور بواسطه ضرورت های اجتناب ناپذیر

۳۱- برقراری روابط منطقی در تقاضا و عرضه محصولات بنابراین تعادل قیمت ها و تأمین منافع جامعه

مزایای فرهنگی و اجتماعی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۳۲- گسترش و تقویت همبستگی های فرهنگی و اجتماعی داخل کشور بواسطه مصرف محصولات ملی و محلی

۳۳- افزایش اعتماد به نفس و تقویت باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش آثار تحریم های جهانی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی جامعه

۳۴- تقویت باورهای اسلامی– ایرانی و ملی و کاهش وابستگی های فرهنگی و اجتماعی به بیگانه و احساس همزاد پنداری از طریق مصرف کالاهای ایرانی در بین مردم

۳۵- جلوگیری از آثار مخرب مصرف کالاهای خارجی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بواسطه مصرف تولیدات ملی

۳۶- حفظ آثار فرهنگی جامعه برا ی نسل حاضر و نسل های آینده و فرهنگ سازی کار و تلاش و خدمت به کشور

۳۷- دفع فرهنگ بیگانه و تأثیر گذاری بر فرهنگ بیگانه از طریق انتقال تکنولوژی و صادرات به کشورهای دیگر

۳۸- خنثی سازی حملات فرهنگی دشمن در جنگ نرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی بواسطه کاهش تورم و بیکاری

۳۹- نهادینه کردن استقلال فرهنگی و اجتماعی به واسطه استقلال تولیدی و اقتصادی

۴۰- محصولات تولید شده به دست مردم مسلمان کشور و بنابراین اطمینان به رعایت الزامات اعتقادی در فرآیندهای تولید که فقدان آنها می تواند اثرات وضعی نامطلوب بر مصرف کننده برجاگذارد

۴۱- احساس هویت ملی بنابراین تلاش در جهت تکریم ایرانی بودن وغرور ملی

۴۲- ارائه الگوئی عینی وعملیاتی برای سایر کشورهای مسلمان جهان از طریق دستیابی به اهداف مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بواسطه حمایت و مصرف تولیدات داخل

۴۳- تقویت فرهنگ شیعه – مسلمان و ایرانی به جای تقویت فرهنگ های بیگانه و الحادی

۴۴- کاهش مشکلات فرهنگی بواسطه ی کاهش جابجایی های غیر ضروری نیروی انسانی در بخش‌های تولیدی

۴۵- فرهنگ سازی مصرف تولیدات ایرانی و انتقال سینه به سینه این فرهنگ به نسل های آینده

مزایای علمی، آموزشی و پژوهشی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۴۶- بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید از طریق آزمون و مهندسی معکوس

۴۷- بومی شدن علوم مختلف از طریق بکارگیری آنها در عرصه تولید وعمل

۴۸- آزمون نظریه های علمی در صحنه تولید و استخراج نتایج علمی و کاربردی از آنها و در نتیجه تبدیل آنها به متون علمی مورد نیاز بخش‌های مختلف دانشگاهی کشور

۴۹- آزمون تجارب جدید در حوزه تولید و به دنبال آن افزایش توانمندی های علمی و کاربردی

۵۰- برقراری ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نیاز اجتناب ناپذیر هر دوی آنها به همدیگر

۵۱- امکان تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم مختلف

۵۲- شکوفا شدن استعدادهای فردی، جمعی و سازمانی در فرآیندهای تولید

۵۳- عدم ترس از شکست و تلاش برای کسب تجربه از شکست ها برای موفقیت های آینده در عرصه تولید

۵۴- آموزش ویادگیری علمی – تجربی نیروهای انسانی در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف

۵۵- توسعه نیروی انسانی و افزایش توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز آنها در عرصه های مختلف تولید

۵۶- فراهم شدن و امکان اصلاح و بازسازی ساختارهای خرد و کلان مدیریتی کشور بواسطه نیازهای اجتناب پذیر

۵۷- استفاده بهینه از منابع انسانی وتحقق شایسته سالاری در فرآیندهای مختلف تولید و برقراری عدالت سازمانی در حوزه نیروی انسانی

۵۸- صادرات دانش بومی وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها

۵۹- تخصصی شدن تولیدات بنابراین تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه تولید در کشور

۶۰- افزایش کیفیت و کمیت تولید با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در تولید

۶۱- افزایش اعتماد مردم به تولیدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه های تولید کشور

مزایای محلی و استانی ناشی از تولید ملی و حمایت از کا ر و سرمایه ایرانی

۶۲- جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر به واسطه فراهم شدن زمینه های تولید محلی و استفاده بهینه ازظرفیت ها وامکانات محلی و استانی در کشور

۶۳- جلوگیری از فرار مغزها به سایر کشورها بواسطه فراهم شدن امکان بکارگیری تخصص ها در بخش‌های مختلف تولیدی کشور

۶۴- استفاده از نیروهای انسانی متخصص محلی بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات

۶۵- افزایش جذب گردشگران اقتصادی، فنی و فرهنگی به کشور بواسطه افزایش قدرتمندی های تولیدی و اقتصادی کشور

۶۶- بستر سازی توسعه پایدار در ابعاد خرد و کلان در بخش‌های ملی و محلی

مزایای سیاسی و قانونی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۶۷- تقویت قدرت چانه زنی نظام و کشور در عرصه های بین المللی در حوزه مسائل سیاسی امنیتی

۶۸- کاهش فشارهای سیاسی بیگانگان و تنظیم شدن قوائد بازی های سیاسی در جهان به نفع کشور

۶۹- بستر سازی تحقق برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله کشور

۷۰- ارائه چهره مثبت سیاسی در عرصه های جهانی بواسطه قدرت تولیدی بنابراین افزایش اعتبارات جهانی و افزایش قدرت پول ملی

۷۱- اصلاح و بازسازی قوانین حوزه های اقتصاد و تولید به واسطه احساس نیاز کشور به آنها

۷۲- وضع قوانین، آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز در بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور به دلیل ضرورت های اجتناب ناپذیر

۷۳- ایجاد ابزارها و ساختارهای نظارتی کارآمد بر عملکرد بخش‌های تولیدی و تلاش مسئولین برای آسان سازی فرآیندهای تولیدی و اقتصادی کشور

۷۴- رعایت شرایط احراز افراد و سازمان ها برای ورود به بخش‌های تولیدی و اقتصادی بر اساس الزامات و شرایط مورد نیاز و به هنگام

مزایای بازاریابی و بازارداری ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۷۵- دسترسی راحت به خدمات پس از فروش در عرصه های مختلف تولید

۷۶- دسترسی تولیدکنندگان به نیازهای واقعی مردم

۷۷- تنوع تولیدات و تأمین نیازهای آحاد جامعه و طراحی محصولات جدید متناسب با نیازهای روز جامعه

۷۸- کاهش زمینه های رانت خواری و دریافت پورسانت های کلان بواسطه خریدهای غیر ملی

۷۹- نوسازی و بازسازی خطوط تولید و به روز شدن آنها و بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات

۸۰- مصرف محصولات داخلی و انتقال نقطه نظرات مصرف کننده به بخش تولید باعث بسترسازی اصلاح و رفع معایب کالا می گردد

۸۱- ارائه محصولات براساس سلیقه مصرف کنندگان بنابراین رعایت اصول بسته بندی و ظاهر زیبا

۸۲- اصلاح و بازسازی مستمر تولیدات بنابراین دستیابی به کیفیت مورد نیاز، مشابه و بهتر از کالاهای خارجی

۸۳- تکریم و حمایت واقعی از مصرف کننده به جهت تأمین شرایط آنها

۸۴-فراهم شدن رضایت مشتری بنابراین وفاداری به خرید و تکرار آن

۸۵- فراهم شدن زمینه تبلیغات دهان به دهان بواسطه مصرف تولیدات ملی

۸۶- جهانگرایانه شدن محصولات ایرانی و حضور و نفوذ در بازارهای جهانی

۸۷- افزایش قدرت چانه زنی کشور در ورود به سازمان تجارت جهانی

۸۸- حذف بخش‌های زائد اداری و تلفیق و ترکیب بخش‌های موازی در ساختارهای اداری و تولیدی

۸۹- کاهش مشکلات کارگری در بخش‌های تولیدی

۹۰- افزایش قدرت پاسخگوئی بخش‌های اداری و دولتی بواسطه درخواست‌های مستمر و دائمی بخش‌های تولید

۹۱- تقویت و گسترش ارتباطات درون و برون سازمانی

منبع : دکتر علی کاظمی – سایت راسخون

احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور و کل آحاد جامعه امری درونی و با ارزش است که مردمان آن کشور برای توسعه و تعالی میهن خود متعهدانه می کوشند منافع ملی را بر منافع شخصی، گروهی و سازمانی ترجیح می دهند.ضروری است مسئولان فرهنگی، رسانه های گروهی و مراکز آموزشی در تقویت مسئولیت پذیری و تعهد ملی در جامعه تلاش نمایند. چرا که بین تعهد ملی و تلاش و حرکت های جهادی در راستای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی رابطه معناداری وجود دارد. تعهد ملی سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ملی را فراهم خواهد نمود.

شرکت فراگستر الکترونیک با هدف تامین تجهیزات سامانه های نظارت تصویری با همکاری و در اختیار داشتن دانش فنی تولید کنندگان برتر دنیا اقدام به تولید تجهیزات حفاظت الکترونیک با برند ناظر نموده است .

برند ناظر به عنوان یک محصول ایرانی قابلیت رقابت با بهترین محصولات روز دنیا را دار می باشد . این برند به عنوان یک محصول با کیفیت جهت استفاده در پروژه های استانی و ملی تولید گردید .

تولید ملی برند ناظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X