NVRهای PoE یا سوییچ های جداگانه؟
فراگستر آنلاین – یک شنبه – بیست و پنجم دی ماه 1396 – 13:00 NVRهای PoE یا سوییچ های جداگانه؟   مقایسه ای میان NVR های دارای سوییچ داخلی PoE و سوییچ های PoE جداگانه امروزه مدل های مختلفی از ...
yahyayi
فاقد تصویر شاخص
مقدمه: (Power over Ethernet (POE روشی مناسب و امن برای تامین تغذیه مورد نیاز تجهیزاتی از قبیل دوربین های تحت شبکه، تلفن IP و دستگاه های بی سیم است. با تزریق تغذیه به کایل شبکه، دیگر نیاز به اتصال تغذیه ...
faragostaradmin

POWER OVER ETHERNET

۶
مقدمه: Power over Ethernet (POE) روشی مناسب و امن برای تامین تغذیه مورد نیاز تجهیزاتی از قبیل دوربین های تحت شبکه، تلفن IP و دستگاه های بی سیم است. با تزریق تغذیه به کایل شبکه، دیگر نیاز به اتصال تغذیه ...
faragostaradmin
X