دسته بندی لنز دوربین مداربسته
در مطلب گذشته در خصوص زوم اپتيكال دوربین مداربسته چیست؟ صحبت شد حالا به مطلب  لنز های دوربین مداربسته می پردازیم... دسته بندی لنز دوربین مداربسته در یک تقسیم بندی کلی، لنزهای دوربین مداربسته را می توان به سه نوع ...
فراگستر 4
FE
کدام دوربین مداربسته بهتر است؟ برای جواب این مساله اول باید سوالهای زیر را از خودمان بپرسیم: به چه کیفیت تصویری نیاز داریم ؟ کیفیت تصویر در دوربین مداربسته را عوامل متعددی مشخص می کند که یکی از مهمترین آنها ...
فراگستر 1

IRIS

فاقد تصویر شاخص
مقدمه : یکی از عوامل موثر در کیفیت تصاویر دوربین های مداربسته آیریز دوربین(iris)می باشد . آیریز به معنای عنبیه چشم است . حتما شما هم مانند ما این تجربه را داشته اید که در هنگام ورود به مکانی تاریک ...
faragostaradmin

IRIS

۷
مقدمه : حتما این تجربه را داشته اید که در هنگام ورود به مکانی تاریک مردمک چشم تان گشاد تر می شود تا نور بیشتری وارد چشم شده و قادر به دیدن اجسام اطرافتان باشید و بالعکس مردمک چشم در ...
faragostaradmin
X