مقدمه : یکی از عوامل موثر در کیفیت تصاویر دوربین های مداربسته آیریز دوربین(iris)می باشد . آیریز به معنای عنبیه چشم است . حتما شما هم مانند ما این تجربه را داشته اید که در هنگام ورود به مکانی تاریک مردمک چشم تان گشاد تر و در مکان روشن تنگ تر بشود . آیریز وظیفه […]


مقدمه : حتما این تجربه را داشته اید که در هنگام ورود به مکانی تاریک مردمک چشم تان گشاد تر می شود تا نور بیشتری وارد چشم شده و قادر به دیدن اجسام اطرافتان باشید و بالعکس مردمک چشم در مکان روشن تنگ تر می شود تا از ورود نور بیش از حد به چشم […]