مقدمه : با توجه به این که دوربین های مداربسته در محیط های مختلف با شرایط آب و هوایی و دمایی مختلف نصب میشوند، می بایست هنگام طراحی سیستم مدار بسته علاوه بر قابلیت های تصویری و توانایی دوربین ها در مقابله با شرایط نوری مختلف به منظور تامین تصویر مورد نیاز ، به ویژگی […]