امروزه استاندارد سازی در تمام زمینه ها یک امر ضروری میباشد و بدون آن زندگی و کار بسیار مشکل و پیچیده خواهد شد، به عنوان مثال گوشی های همراه را تصور کنید که تا چندی پیش هر برند از شارژر مخصوص به خود استفاده میکرد، این موضوع مشکلات زیادی برای کاربران ایجاد میکرد، از جمله […]