مقدمه: در این مقاله قصد داریم به معرفی محصول جدید داهوا بپردازیم. پهباد داهوا یک راهکار جدید، موثر و عملی برای امنیت شهر است و از آن می توان به عنوان یک راهکار امنیتی در شهرهای بزرگ استفاده کرد. این محصول میتواند در خیلی از مواقع جایگزین هلیکوپتر گردند. برای مثال برای مانیتورینگ خطوط انتقال، […]