داهوا تامین کننده برتر در صنعت نظارت تصویری در جهان، گزارش مالی غیر رسمی نیم سال اول سال ۲۰۱۷ خود را ارائه داد. در نیم سال اول ۲۰۱۷، داهوا به درآمد کلی ۷٫۴۶۴٫۶۶۴٫۹۳۴٫۳۸ RMB معادل ۱٫۱۱ بیلیون USD رسید، که نشان دهنده افزایش ۵۰٫۸۱% سالانه است. سود عملیاتی به ۱٫۱۱۷٫۲۱۵٫۱۰۳٫۶۸ RMB معادل ۱۶۳٫۶۳ میلیون USD […]


تحول فن آوری پیشرفته در سال ۲۰۱۷ به گزارش فراگستر به نقل از سایت سکیوریتی وردهتل، “جنبش در فن آوری” از هوش مصنوعی تا اینترنت اشیاء، نوآوری های دور از دسترسی هستند که در هر بخش از فن آوری در سراسر جهان آشکار شده اند و پیوسته در حال تغییر مسیر مصرف کننده اند و […]