مقدمه: با توجه به این که به تازگی دوربین های DH-IPC-HFW1220S و DH-IPC-HFW1320S جایگزین مدل های قدیمی تر آنها که به ترتیب DH-IPC-HFW1200S و DH-IPC-HFW4300E می باشند ، در سبد محصولات تحت شبکه ما شده اند، در این مقاله به مقایسه کیفیت تصاویر این دوربین ها در روز و شب می پردازیم. ۱٫      مقایسه ۱۲۰۰ […]