۴
مقدمه : انتخاب لنز  یکی از کلیدی ترین تصمیمات در سیستم نظارت تصویری است. لنز ها از زوایای مختلف به دسته بندی های متفاوتی تقسیم می شوند. در این مقاله به بررسی لنز و پارامتر های آن می پردازیم: 1.فاصله ...
faragostaradmin
X