خريد سيستم نظارتي

dahua
در مطلب گذشته در خصوص چگونگي خريد و نصب دوربين مداربسته صحبت شد حالا به مطلب خريد سيستم نظارتي می پردازیم ... جهت خرید یک سیستم نظارتی و حفاظتی، میبایست ابتدا هدف خود را از نصب این سامانه مشخص نمایید. نظارت بر مکان ...
فراگستر 4
۱۱
مقدمه: افزودن صدا در سیستم نظارت تصویری می تواند کمک قابل توجهی به فرآیند شناسایی ، افزایش آگاهی از محیط اطراف و حتی مستنداتی قابل اطمینان جهت ارائه به دادگاه باشد. با استفاده از صدا می توان توانایی های سیستم ...
faragostaradmin