پهنای باند در نظارت تصویری

پهنای باند در نظارت تصویری

پهنای باند یکی از ویژگی های اساسی، پیچیده و نادیده گرفته شده در نظارت تصویری است. فرض ساده بر این است که پهنای باند یک رابطه مستقیم با کیفیت فریم ریت دارد در صورتیکه این فرضیه اشتباه است و تعدادی از عوامل مهم حذف می شوند بررسی این موضوع بارگذاری بیش از حد بر روی شبکه و کوتاه شدن زمان ذخیره سازی را منتج می شود.

پیچیدگی صحنه

پیچیدگی صحنه یکی از اساسی ترین مواردی است که نادیده گرفته شده است.

در شکل زیر یک اطاق در ساختمان با محوطه یک پارکینگ شلوغ مقایسه شده است.

2

حتی اگر همه چیز یکسان باشد (دوربین و تنظیمات) پارکینگ نیاز به %300 پهنای باند بیشتر نسبت به اطاق درون ساختمان دارد. زیرا در محوطه پارکینگ حرکات و سپس جزئیات بیشتری وجود دارد. به طور کلی پیچیدگی صحنه در ساعاتی از روز یا فصلی از سال و یا شرایط آب و هوایی متفاوت تغییر می کند و این موضوع ارزیابی را دشوارتر می سازد.

وضوح تصویر

به طور متوسط، رابطه مستقیمی بین تعداد پیکسل ها و پهنای باند وجود دارد. برای نمونه اگر دوربین 1 مگاپیکسل 1  از پهنای باند را استفاده کند، دوربین 2 مگاپیکسل به طور متوسط باید 2  را مصرف کند.

در آزمایشهای انجام شده بر روی برخی از دوربین ها این رابطه مستقیم نیست. به عنوان مثال برای %100 افزایش تعداد پیکسل ها، %60 پهنای باند بیشتر نیاز است.

هیچ عاملی برای اینکه چرا این مدل ها در افزایش پهنای باند با هم متفاوتند وجود ندارد.

به عنوان یک قاعده کلی، برای به دست آوردن پهنای باند متأثر از وضوح تصویر، از ضریب 1 استفاده می کنیم، اگر تعداد پیکسل ها 2 برابر شود، پهنای باند نیز 2 برابر می شود گرچه ممکن است این قاعده در مورد تعداد زیادی از دوربین ها صدق نکند.

فریم ریت (Frame Rate)

فریم ریت بر پهنای باند اثر می گذارد. در این صورت اگر فریم ریت 10 برابر افزایش یابد پهنای باند کمتر می شود.

پهنای باند اغلب 3 تا 5 برابر بیشتر می شود. میزان متوسط بیت ریت به شرح زیر است.

در 10Fps    فریم ها 10 برابر می شوند    پهنای باند 4 برابر می شود

در 30Fps    فریم ها 3 برابر می شوند      پهنای باند 2 برابر می شود

فشرده سازی

میزان فشرده سازی رابطه معکوس با پهنای باند دارد به این معنی که هرچه فشرده سازی بیشتر باشد، پهنای باند کمتری نیاز است. فشرده سازی و وضوح تصویر دو مقوله جدا از هم اند. کیفیت تصویر در صنعت به معنای تعداد پیکسل ها در یک عکس و یا تصویر است. فشرده سازی چگونگی فشردگی آن پیکسل هاست.

به عنوان مثال، در جدول زیر تأثیر فشرده سازی بر پهنای باند در 4 دوربین مختلف و با فرمت H.264 در مقیاس استاندارد 0 تا 51 نشان داده شده است. هرچقدر عدد بزرگتر باشد فشرده سازی بیشتری انجام می شود ولی وضوح تصویر کاهش می یابد.

کاهش تدریجی فشرده سازی از 34 به 28 منجر به 3 برابر شدن پهنای باند می شود. در حالیکه کاهش بیشتر تا عدد 22 باعث افزایش 5 تا 11 برابری پهنای باند می شود که این افزایش به نوع دوربین بستگی دارد.

3

به طور کلی، تولید کنندگان مقیاس ها و اصطلاحات فنی مختلفی را برای نشان دادن میزان فشرده سازی به کار می برد. بعضی از تولیدکنندگان ممکن است از مقیاس عددی 1 تا 100 استفاده کنند، در صورتی که بعضی دیگر از برچسب هایی از قبیل

“Best” – “Light” – “Low” استفاده می کنند جدول زیر بعضی از این مقیاس ها را نشان می دهد.

 4

کدک ها

تفاوت اصلی بین کدک ها در اینتر فریم ها (H264-H265) Inter Frame و اینترا فریم (mgPEG,JPEG2000) می باشد.

کدک ها اینتر فریم مانند H265 یا H264 نه تنها پیکسل های یکسان را در یک تصویر فشرده می کنند بلکه به فریم های قبلی نیز مراجعه کرده و تغییرات صحنه را فریم به فریم منتقل می کنند و در پهنای باند صرفه جویی می شود. برای مثال اگر سوژه ای در راهروی خالی حرکت کند فقط پیکسل هایی که سوژه مورد نظر را به نمایش می گذارند در فریم های مختلف تغییر می یابد، در حالیکه پس زمینه ثابت است و پیکسل ها تغییری نمی کنند.

کدک های اینترا فریم با فشرده سازی هر فریم به تنهایی و به عنوان تصویر، پیکسل های مشابه را فشرده سازی می کنند. این عمل منجر به پهنای باند بیشتر می شود چون هر فریم باید بدون در نظر گرفتن تغییرات در صحنه، به طور کامل کد گذاری شود.

در حال حاضر اکثر دوربین ها از H264 برای ایجاد پهنای باند مناسب تر استفاده می کنند در H264 بر خلاف MPEG پهنای باند کمتری در تمام صحنه ها استفاده می شود.

 5

پهنای باند در فرمت H265

فرمت H265 در مقابل H264 می تواند 50% در پهنای باند صرفه جویی کند. در آزمایشات ثابت شد که در یک صحنه یکسان استفاده از H265 در مقابل H264 مناسب تر است. برای مثال در آزمایش  H265  Smart سامسونگ، این فرمت توانست 10 تا 15 درصد بیت ریت کمتری نسبت به H264 ایجاد کند.

 6

فریم I در مقابل فریم P

در فن آوری اینترفریم، فریم هایی که میدان دید را پوشش می دهند، فریم I نامیده می شوند، در حالیکه فریم هایی فقط تغییرات را ارسال می کنند فریم P هستند زیرا آنها تصویر کلی را ایجاد می کنند. اگر تعداد فریم های I بیشتر باشد پهنای باند بیشتر است. در سالهای گذشته دوربین ها از فریم I با فاصله ثابت استفاده می کردند اگر فریم I کمی ارسال شود اثر نا مطلوبی بر تصویر خواهد داشت.

با ظهور کدک های هوشمند در 2 سال اخیر، دیگر دوربین ها قادرند به جای استفاده از فریم ثابت، فاصله فریم I را تنظیم کنند. برای مثال دوربین 10fps برای ارسال فریم I در هر ثانیه تنظیم می شود، اگر در صحنه حرکت وجود نداشته باشد کدک های هوشمند این روش را می توانند توسعه دهند.

 7

تأثیرات فاصله ثابت فریم I

گرچه در بسیاری از دوربین ها کدک هوشمند فعال است و از فاصله ثابت فریم I استفاده نمی شود اما درک اثر فاصله فریم I بر پهنای باند اهمیت دارد.

کاهش تعداد فریم های I باعث کاهش پهنای باند می شود همانطور که در شکل زیر ملاحظه می شود، و این مسأله باعث می شود کیفیت عکس مناسب نباشد.

8

افزایش تعداد فریم های  I بیشتر از  1 عدد در هر ثانیه پهنای باند را افزایش داده در این صورت وضوح تصویر کمی بهبود می یابد.

9

کدک های هوشمند

کدک های هوشمند فن آوریهای پیشرفته ای هستند که تأثیر به سزایی بر پهنای باند دارند این فن آوریها به دو روش بیت ریت (Bit rate) را کاهش می دهند:

فشرده سازی پویا: به جای استفاده از تنها یک سطح فشرده سازی برای یک صحنه، دوربین سطح فشرده سازی کمتری را برای سوژه متحرک به کار می برد و کیفیت را برای پس زمینۀ ثابت پایین می آورده و فشرده سازی را برای آن افزایش می دهد زیرا اغلب اوقات نیازی به جزئیات تصویر در قسمت ثابت صحنه نیست.

فاصله پویا برای فریم I : به جای استفاده از یک فاصله ثابت فریم I، دوربین ها فاصله بین فریم های I را افزایش می دهند و این عمل با افزایش فاصله ها در مدت زمان بیش از یک دقیقه صورت می گیرد. سپس در صورت وجود حرکت دوربین فوراً فریم I را تولید کرده و فاصله را به سطح قبلی کاهش می دهد.

میدان دید دوربین

میدان دید در پهنای باند تأثیر می گذارد به این شکل که در صحنه هایی با فضای بزرگ و اجسام متحرک، مانند درخت یا سایر پوشش های گیاهی، گسترش میدان دید باعث افزایش پهنای باند می شود.

در صحنه های با تحرک کمتر اما با زمینه تکراری مانند محوطه پارکینگ، پشت بام، فرش و یا دیوار، محدود شدن میدان دید به دلیل قابل تشخیص بودن جزئیات بیشتر، پهنای باند 60 درصد افزایش یافته و این به دلیل شاخ و برگ متحرک درختان در صحنه است که با میدان دید محدود مقایسه شده است.

 10

در تقاطع شلوغ یا محوطه پارکینگ با توسعه میدان دید پهنای باند 50 درصد در دوربین مثال زیر کاهش می یابد.

در میدان دید محدود، جزئیات بیشتری از ساختمان ها قابل رویت است و سطح آسفالت نیز قابل مشاهده می باشد لازم به ذکر است این امر باعث می شود کد گذاری صحنه سخت تر شود.

11

نور کم

در مقایسه با روز، به طور متوسط بیت ریت در نور کم 500 درصد بیشتر است.

این مقدار تحت تأثیر نویز دیجیتالی است.

 12

عملکرد دبلیو دی آر WDR

دبلیو دی آر با توجه به مدل دوربین و صحنه بر روی بیت ریت تأثیر می گذارد. در آزمایشات با دوربین Axis در یک تقاطع وقتی دبلیو دی آر روشن شد پهنای باند افزایش یافته و جزئیات بیشتری قابل مشاهده است.

13

در زمین بازی، پهنای باند کاهش می یابد، در این حالت دوربین Q1604 کنتراست را در جاهایی از عکس مانند درخت ها افزایش می دهد و به همین علت این نواحی رنگ بیشتری دارند و به آسانی با کاهش بیت ریت فشرده می شوند.

14

برای سایر دوربین ها، این نتیجه گیری متفاوت است و بستگی به روشنایی، تاریکی و زمان روشن شدن دبلیو دی آر دارد.

شفافیت تصویر (Sherpness)

شفافیت اثر زیادی بر پهنای باند دارد در حالیکه در طول تنظیمات توسط کارشناسان حرفه ای در نظر گرفته نمی شود. شفافیت بیش از حد جزئیات بیشتری از صحنه را از قبیل جزئیات در یک فرش و یا پارچه، لبه یک برگ درخت و چمن ارائه می دهد بنابراین نمایش جزئیات بیشتر باعث افزایش پهنای باند می شود.

تصویر رنگی در مقابل تصویر تک رنگ

در سطوح کاربردی، رنگ اثر کمی بر روی پهنای باند دارد. در مثال زیر، در حرکت از تصویر رنگی تا تصویر تک رنگ پهنای باند %8 کاهش یافته است. عدم اشباع بصورت غیر متعارف، باعث ایجاد پهنای باند بالا می شود.

در این مثال پهنای باند %200 افزایش یافته و اشباع بوجود می آید.

 15

اندازه گیری پهنای باند در دوربین شخصی

در این متن، قواعد آسان و امن، برای برآورد ذخیره سازی پهنای باند وجود دارد. عوامل زیادی بر آن تأثیر می گذارند. اما شناخت همه عوامل غیر ممکن است. از اینرو مهم است که بدانیم کدامیک از عوامل بر روی پهنای باند مؤثرند بنابراین با شناخت این عوامل می توانیم پهنای باند دوربین شخصی خود را به دست آوریم.

HD در مقابل دوربین IP دوربین

دوربین HD در مقابل دوربین IP

در سال های گذشته کیفیت HD بزرگترین مزیت برای دوربین IP بود. با این حال، در ابتدای سال 2013 دوربین های آنالوگ با کیفیت HD وارد بازار شدند و اکنون، فقط چند سال بعد، دوربین آنالوگ با کیفیت HD قدرت قابل توجهی در صنعت نظارت تصویری شده است.

همخوانی و وضوح تصویر

از پیشرفت های بسیار مهم دوربین آنالوگ با کیفیت HD در سال 2017، می توان به موارد زیر اشاره کرد.

قابلیت همکاری پیشرفته: نسل جدید رکوردهای AHD به صورت پیشرفته  3 نوع فن آوری با چیپ ست های جدیدتر را نظارت می کنند(AHD,CVI,TVI) .

افزایش کیفیت: در سال های ابتدایی میزان رزولوشن 1080 پیکسل بیشترین مقدار برای دوربین AHD بود. حال آنکه، دوربین های3  و 4 مگاپیکسل اکنون در دسترس بوده و دوربین هایی با رزولوشن 5 مگاپیکسل در سال 2017 به بازار عرضه خواهد شد.

انتقال برق در بستر کابل کواکسیال: نسل جدید چیپ ست های آنالوگ می توانند ایجاد فیلم از طریق کابل کواکسیال و انتقال برق از طریق کابل را نظارت کنند.

انتظار می رود این قابلیت در محصولات محدودی در سال 2017 به بازار عرضه شود.

انواع دوربین های آنالوگ با کیفیت HD

دوربین های AHD تصویر را تا فاصله 500 متری توسط کابل RG59 و با حداکثر کیفیت 1080 پیکسل انتقال می دهند. در نسل جدید این دوربین ها، دوربین هایی با کیفیت3  و 4 مگاپیکسل وجود دارد و حتی این فن آوری در آینده به کیفیت 4K نیز خواهد رسید.

دوربین های AHD

فن آوری آنالوگ با کیفیت بسیار بالا توسط تولید کننده چیپ ست کره ای Next Chip با حداکثر رزولوشن 720P ارائه شد، اما در دومین نسخه آن به 1080 پیکسل ارتقاء یافت.

شاخص ترین برندهایی که فن آوری AHD را نظارت می کنند عبارتند از سامسونگ وDigital Watchdog با این حال، اکثر محصولات AHD دارای قیمت پایین تری هستند و تولید کنندگان اندکی این محصول را تولید کرده اند. برای صرف هزینه کمتر انتخاب دوربین های AHD بهترین گزینه اند.

دوربین CVI

فن آوری HD-CVI توسط شرکت داهوا توسعه یافته است و منحصراً مربوط به شرکت داهوا است. با این حال این فن آوری دارای مجوز HDCCTV 2.0 است که مجوز CVI فقط در محصولات داهوا در دسترس هستند. فن آوری HDCVI در سال 2016 توسط شرکت داهوا منتشر شد که این فن آوری AHD و TVI را در رکوردرهای AHD پشتیبانی می کند.

اکنون دوربین CVI با رزولوشن 4 مگاپیکسل در دسترس است. در آزمایشات مشخص شد این دوربین ها در نور کامل و نور کم و WDR دارای کیفیت مشابهی با IP هستند. به طور کلی عملکرد کابل طویل بهبود یافته است، با کابلی به طول 475 متر کیفیت تصاویر پایین نمی آید حال آنکه محدودیت موجود، فریم ریت است که دوربین ها می توانند فریم ریتی برابر با 15fps با حداکثر کیفیت (1520×2688) داشته باشند. این مقدار فریم ریت در دوربین 4 مگاپیکسل IP وجود ندارد. در بسیاری از موارد فریم ریت حتی پایین تر از 15fps می باشد.

دوربین های TVI

شرکت Tech point سازنده چیپ، فن آوری HDTVI را گسترش داد که با چندین سازنده مطابقت می کند که بزرگترین آنها شرکت داهوا است.

TVI رکوردرهای مربوط به دوربین های AHD و CVI و همچنین دوربین 3 مگاپیکسل را پشتیبانی می کند دوربین های TVI با رزولوشن 5 مگاپیکسل در سال 2017 به بازار عرضه خواهند شد.

رمزگذاری – انتقال

در تمامی سامانه های نظارت تصویری، رمزگذاری و فشرده سازی وجود دارد. تفاوت در این است که فشرده سازی در کجا صورت می گیرد.

در دوربین های IP فشرده سازی در دوربین انجام می شود و در سایر دوربین ها در قسمت های دیگر صورت می گیرد. مانند رکوردر، انکودر و ویدئو سرور

مزیت های رمزگذاری در دوربین

در این حالت پهنای باند محدود می شود، زیرا تصویر در دوربین فشرده شده است و خروجی می تواند 20,10,5,3 مگاپیکسل و یا بیشتر باشد و همچنین می تواند به راحتی با زیرساخت های استاندارد شبکه خود را تطبیق دهد. (100 مگا بایت اترنت)

ویژگی های پیشرفته به راحتی می تواند به عنوان کامپیوتری استفاده شود که تصویر و صدا را فشرده می کند و تصویر پانورامای دیوارپ ایجاد می کند و بر چند تصویر نظارت کرده و تحلیل بر تصویر را انجام می دهد.

هیچ سخت افزار خاصی در سمت گیرنده نیاز نیست. زیرا معمولاً تصویر طبق استاندارد H.264 یا H265 فشرده می گردد، برنامه VMS یا سرویس گیرنده یا رکوردر برای رمز گشایی یا نمایش به برنامه مرجع باز نیاز دارد.

ارتباط با دوربین توسط سازنده دوربین IP صورت می گیرد (ONVIF یا API). در مقابل، وقتی رمز گذاری سمت سرور صورت می گیرد نیاز است سخت افزار مشخصی تهیه شود که بر رکوردر نظارت می کند.

اشکالات رمزگذاری در دوربین

در این صورت هزینه افزایش می یابد زیرا دوربین نیاز به صرف نیرویی برای پردازش یا سخت افزاری برای رمز گذاری دارد تا سخت افزار به یک یا چند رکوردر و یا انکدر مرتبط گردد. سپس این رمز گذاری را برای چندین دوربین بکار ببرد. این یکی از دلایلی است که دوربین های AHD ارزان تر از دوربین های IP هستند.

وضوح تصویر

در سال 2017 دوربین های IP , HD با بالاترین کیفیت 1080 پیکسل عرضه می شوند این پرش بزرگ از SD آنالوگ و محدودیت رزولوشن 0.3 مگاپیکسلی است. با این حال دوربین های IP با رزولوشن 4K یا 8.3 مگاپیکسل رایج هستند.

در سال 2016 تولید کنندگان دوربین AHD در مورد رزولوشن 4K صحبت کردند اما هیچ دوربینی با این کیفیت عرضه نشد. آنها چند مدل دوربین با رزولوشن 3و4 مگاپیکسل به بازار ارسال کردند اما فریم ریت آن ها کم بود.

هرمحصول 4K که در سال 2017 منتشر شود دارای فریم ریت پایین است بنابراین رزولوشن 4K واقعی به دست نمی آید.

دوربین IP دارای فریم ریت کامل است، بنابراین در مواردی استفاده می شود که یک دوربین با رزولوشن بسیار بالا نیاز است. در جاهایی مانند داخل ساختمان و شرکت های کوچک دوربین با رزولوشن 1080 پیکسل HD کافی است.

ویژگی های پیشرفته

دوربین IP دارای ویژگی های پیشرفته ای است این دوربین می تواند به دوربین های دیگر متصل شده و پردازش پیشرفته ای را ارائه دهد مانند صدا، دی وارپینگ در دوربین فیش آی، نظارت بر چند تصویر، تحلیل تصویر. دوربین TVI , CVI بعضی از ویژگی های IP را دارند، مانند I/O، دو خروجی صدا، پی تی زد، کنترل و تنظیمات تا کابل کواکسیال. دوربین AHD دارای قابلیت پی تی زد یا منوی OSD است اما دوربین SDI این قابلیت ها را ندارد.

همخوانی رکوردر

دوربین های IP با اضافه کردن نرم افزار می توانند با هر رکوردر یا سرویس گیرنده همخوانی داشته باشند یا با موارد ذکر شده یکپارچه می شوند یا از استانداردهای ONVIF استفاده می کنند.

انواع دوربین های AHD به گیرنده ای مشخص یا سخت افزاری رمزگذار نیاز دارند که نمی توان از DVR های قدیمی استفاده کرد. رکوردرهای جدید باید همراه با دوربین خریداری شوند. رکوردرهای AHD ،CVI  و TVI قادرند ورودی NTSC یا PAL را با خود ترکیب و همسو سازند. انواع دوربین های AHD نمی توانند با یکدیگر یکسو شوند برای مثال اگر یک دوربین TVI به رکوردر AHD یا CVI متصل شود تصویر نا مناسب بوجود می آید.

همخوانی کابل

دوربین های IP به اترنت تحت کابل کواکسیال نیاز دارند زیرا باید بتوانند در بستر کابل قدیمی راه اندازی شوند. دوربین هایی که با کابل کواکسیال قدیمی راه اندازی می شوند دارای محدودیت در فاصله هستند. CVI و TVI دارای فاصله 1500 اینچی توسط کابل RG59 هستند.

انتقال برق توسط کابل کواکسیال

یکی از بزرگترین مزیت های دوربین های IP انتقال برق در بستر اترنت است. (PoE)

به جای استفاده از یک کابل برای تصویر و یک کابل برای برق، تنها یک کابل می تواند استفاده شده و کابل برق حذف گردد. شرکت داهوا در حال تلاش برای انتشار دوربین های AHD است که از PoE استفاده کنند و در سال 2017 آن را به بازار عرضه کند.

پشتیبانی از خریدار

دوربین های IP متقاضیان بسیاری دارد.

متقاضیان دوربین های AHD در حال افزایش هستند هرچند که این دوربین ها از نظر دسترسی دارای محدودیت هستند.

نمونه های موجود

در سال 2017 محدودیت دوربین AHD، با وجود قیمت پایین آن، قرار گرفتن در معرض دبلیو دی آر واقعی و نور خیلی کم از جمله ویژگی هایی است که در دوربین IP رایج نیست. با این وجود نسل جدید دوربین های AHD داهوا این قابلیت ها را پشتیبانی می کنند. به عبارت دیگر، بسیاری از ویژگی ها در دوربین IP به مراتب بیشتر از دوربین AHD در دسترس است.

سادگی نصب

در سامانه IP ارتباط دوربین ها با رکوردرها سخت تر از انواع آنالوگ است. در IP هر دوربین به یک آدرس IP نیاز دارد. شبکه باید مستقیماً راه اندازی شود. تکنسین باید IP را برای اتصال به دوربین بداند و برنامه VMS یا رکوردر باید آنها را نظارت کند.

برای راه اندازی سامانه آنالوگ، شناخت بهتر صنعت و توسعه ویژگی ها از قبیل کیفیت بالا و همخوانی بهتر پارامترهای مؤثر می باشند.

مزیت دوربین IP عبارت است از ضبط در لبه، تحلیل درجا، ایجاد چند تصویر با یک خروجی و … بسیاری از عملکردها در قالب کابل UTP استاندارد شده اند. برای اینکه بتوان از دوربین آنالوگ استفاده کرد باید به سامانه، مبدل Bulan نیز اضافه گردد درحالیکه دوربین IP برای چنین شکل از معماری کابل کشی مناسب تر است.

افکار عمومی را در سال 2016 به خود جلب کرده است HDCVI 3.0

فن آوری HDCVI 3.0 افکار عمومی را در سال 2016 جلب کرده است

دوربین HDCVI با WDR واقعی

سال امنیتی 2016 چین در حال اتمام است و داهوا با موفقیت فن آوری HDCVI پیشرفته خود را به نمایش گذاشته و آن را به محصول تبدیل کرده است. این توسعه شامل راهکار 4K/4M اولترا اچ دی ، دستگاه XVR و انتقال برق بر روی کابل کواکسیال می باشد. به عنوان پیشرو در بازار، فن آوری HDCVI دوباره توانایی بخش R&D و پتانسیل های فنی HDCVI را در معرض نمایش قرار داده است.

ارزش نوآوری HDCVI 3.0

درک کیفیت بالا، تنها هدف صنعت نیست بلکه پیشرفت غیره منتظره برای فن آوری های HD در بستر کابل کواکسیال مقصود اصلی است.

داهوا بر تمام مشکلات مسلط شده و نسخه نمایشی اولین دوربین 4K  HDCVI و 4K  HCVR را در صنعت امنیت در سال 2016 به منصه ظهور گذاشته است و توانسته توجهات کارشناسان صنعت را به خود جلب کند.

دوربین جدید HDCVI بر فن آوری 4K با کیفیت بالا نظارت می کند. با توجه به 4 بار استفاده از 1080 پیکسل و داشتن سنسور 3/4 اینچی، تصویر واقعی را با وضوح چشمگیر و با جزئیات غنی نمایش می دهد. علاوه بر این، دوربین 4K HDCVI فن آوری استار لایت را پشتیبانی کرده و در این صورت دوربین ها قادرند بهترین عملکرد را حتی در شرایط محیطی با نور کم ارائه دهند.

دوربین فیش آی و راهکار 4MP HDCVI

شرکت داهوا اولین دوربین 4 مگاپیکسل، HD و در قالب کابل کواکسیال را در سامانه نظارت تصویری منتشر کرده است. همچنین در نمایشگاه، نسخه نمایشی 4 مگاپیکسل HDCVI ، نور پس زمینه را گرفته است.

2

سبد محصولات به نمایش گذاشته شده، شامل دوربین 4 مگاپیکسل موتوردار HDCVI (سری HA 2401)، دوربین پانورامای فیش آی (HAC-EB2401)، دوربین دام پی تی زد (SD59430I-HC) و XVR پنج کاره (XVR8816S) می باشد.

سامانه بسیار جدید XVR8816S با تمام فرمت های تصویر در بازار سازگاری را ایجاد می کند و عملکردهای هوشمندی از قبیل فیش آی dewarpping را نظارت می کند.

3

علاوه بر پیشرفت  HDCVI ، این فن آوری در طراحی محصولات سفارشی در صنعت عمودی (صنعتی که محصول توسط تعداد محدودی از گروههای تجاری استفاده می شود ) ایجاد کرده است. طراحی کوچک و بدنه کاملاً مشکی در دوربین های eyeball  و Bullet باعث می شود دوربین بدون وقفه در خدمات، به راحتی مناسب در عملکردهای متفاوت باشد.

از دیگر دوربین ها می توان به دوربین های PIR اشاره کرد که همان دوربین های پین هول (PIN HOLE) و سنسورهای مادون قرمز هستند. این دوربین در نظارت تصویری به خوبی در یک زمان عملکرد تشخیص نفوذ را ارائه می دهد.

این مدل در آینده منتشر می شود.

4

کسب رتبه چهارم در جهان برای داهوا از سوی ای اند اس

کسب رتبه چهارم در جهان برای داهوا از سوی a&s

کسب رتبه چهارم در جهان برای داهوا از سوی ای اند اس

کسب رتبه چهارم در جهان برای داهوا از سوی a&s

این رتبه بندی بر اساس نوآوری در محصول توسط شرکت های امنیتی در سال 2015 ایجاد شده است و با نوآوری در محصول به ارزش 1.505.5 میلیون دلار و رشد سالانه ای برابر 37.5 درصد از سال 2014.

داهوا یک رتبه نسبت به سال گذشته ارتقاء پیدا کرد و با رتبه بالاترش فقط 30 میلیون دلار تفاوت داشت. داهوا طبق آی پی او (IPO) خود، در بورس اوراق بهادار شهر Shenzen در سال 2008 نرخ رشد سالانه ای برابر 47.67% را به دست آورده است. طبق آخرین گزارش آی اچ اس (IHS) داهوا در بازارهای نظارت تصویری 7.5 درصد رشد داشته است و دارنده رتبه دوم برای 3 سال متمادی بوده است. داهوا تدریجاً به این جایگاه دست یافته است. اما به طور پیوسته برای حضور جهانی و تأثیرش در توسعه صنعت گام برداشته است.

در سال 2015، صنعت امنیت در ابعاد مختلف دستخوش تغییر شده است. داهوا خود را از محصول گرایی به سمت مشتری گرایی سوق داده است. اکنون داهوا بر 9 صنعت و راهکارهایی برای 114 زیرساخت صنعتی تمرکز کرده است.

داهوا سامانه مدیریت شرکت و فرآیندهای عملیاتی را برای نظارت بر تحول در سازمان دوباره  و از نو طراحی کرده است. مشتری گرایی از ارزش های اصلی این شرکت است. داهوا مدیریت 3 ارزش مهم “ایجاد فرصت برای سفارش، تولید محصول و ارسال آن، تحقق ارائه خدمات” را به روز رسانی کرد و این باعث افزایش صلاحیت آن است.

داهوا با تعهدی قدرتمند به صنعت امنیت، راهش را برای توسعه فن آوری و نوآوری در طراحی نظارت تصویر و محصولات امنیتی ادامه می دهد. این شرکت دارای مشتری  در 180 کشور جهان می باشد و کمک می کند تا امنیت در مشکلات تجاری کاربر نهایی حل گردد. کیفیت محصول در جهان و به کار بردن تجربه، الویت اصلی در پیشرفت داهوا در آینده است.

کسب رتبه چهارم در جهان برای داهوا از سوی a&s

در سال 2016، بازار نظارت تصویری پر رونق بوده است زیرا صنعت امنیت به طور کامل به روز شده است.

برای کشف پتانسیل های جدید در صنعت امنیت، داهوا شیوه های جدید تجارت مانند راهکار UVA, PPP، ربات هوشمند، ماشین بینایی((Machine vision و سرویس ابری را امتحان می کند. جهانی شدن یکی از سیاست های اصلی شرکت داهوا است. داهوا سرمایه گذاری خود را در بازارهای جهانی ادامه می دهد تا با پوشش گسترده و ایجاد منابعی برای حمایت از مشتری محلی، یک تشکیلات قدرتمند را در خارج از مرزهای خودش بنا کند.

نوآوری و کیفیت برنامه های اصلیِ آیندۀ داهوا ست.

فن آوری فشرده سازی H265+

فن آوری فشرده سازی Smart h265+

فن آوری فشرده سازی H265+ در واقع همان فن آوری H265 است که در عملکردش تغییراتی جزیی وجود دارد. فن آوری  Smart H265+ مجموعه ای است از الگوریتم های پیشرفته کدگذاری هوشمند که توسط داهوا و با توجه به فرمت H265 ارائه شده است. برای داشتن مشخصات تصویر Smart H265+ بعضی از تکنیک های کدگذاری تصویر را ایجاد می کند و این تکنیک ها می توانند بر اساس عملکرد و محصول اضافه، حذف و یا ترکیب شوند.

فرمت  Smart H265+ می تواند بازده کدگذاری تصویر را بر اساس مشخصات محیط بالا ببرد، علاوه بر این بیت ریت و حجم ذخیره سازی را کاهش داده و در نتیجه باعث بهبود عملکرد کل سامانه می شود.

شرایط

در نظارت تصویری باید در طول شبانه روز عمل ضبط انجام شود، بنابراین نیاز است حجم ذخیره سازی افزایش یابد. اگر عوامل نظارت به سمت اچ دی گرایش پیدا کنند، تصویر با کیفیت و سرعت پردازش اطلاعات دچار چالش بزرگی می شوند. در صورتیکه ذخیره سازی نیز به این مجموعه اضافه گردد در نتیجه هزینه کل سامانه افزایش می یابد. فرمت Smart H265+ این موضوع را بصورت هوشمندانه تشخیص می دهد.

برای حل این مسأله تولید کنندگان صنایع، فن آوری و نوآوری را ارائه می دهند تا هزینه سامانه کاهش یابد. به عبارت دیگر تولیدکنندگان محصولات خود را بر اساس آخرین استانداردِ کدگذاری (شامل MGPEG و H264 و H265 و غیره) ، به روز رسانی و بهینه می کنند در این صورت محصولات آنها آخرین فن آوری ها را پشتیبانی کرده و اثر مطلوبی در کدگذاری استاندارد ایجاد می شود.

به روز رسانی و بهینه سازی را می توان در توسعه سخت افزار ملاحظه کرد. از آنجایی کهH265  به صورت گسترده در محصولات حفاظتی مورد استفاده قرار گرفت، چگونگی بهبود محدوده فشرده سازی با نرم افزار به روز رسانی شده بر اساس استاندارد H265 یک پیشرفت جدید در صنعت شده است.

در مقایسه با سایر تصاویر، تصاویر حفاظتی دارای مشخصات زیر می باشد:

  • در یک بازه زمانی مشخص، زمینۀ تصویر ثابت است یا دارای حرکت کمی است.
  • در تصاویر حفاظتی، اکثر اوقات تصویر ثابت است و حرکت شیء در یک بازه زمانی واقعی ایجاد می شود.
  • محیط های حفاظتی معمولاً نیاز به ضبط تصویر به صورت شبانه روزی دارند، در این صورت مقدار نویز بالا است، بویژه این نویز در شب مقدارش بسیار زیادتر است.
  • کاربران معمولاً به شیء متحرک در تصویر توجه بیشتری دارند.

فن آوری های اصلی

همانطور که گفتیم فن آوری H265+ مجموعه ای از الگوریتم های هوشمند است و شامل تکنیک های زیادی در فن آوری کدگذاری است. فن آوری توسعه یافتع داهوا شامل موارد مهم زیر می شود:

  • الگوریتم پیشرفتۀ کنترل سرعت پردازش
  • کد گذاری تصویر بر اساس تجزیه و تحلیل جزئیات تصویر ( ROI، GOP، ساختار فریم مرجع )
  • فن آوری حذف نویز

سیاست کد گذاری تطبیق صحنه

صحنه های حفاظتی ثابت نیستند، طبق مدل GND (فقط تفاوت های قابل ملاحظه)، دیدگاه افراد در مورد یک شیء متفاوت است برای مثال از دیدگاه فرد بررسی شیءای در داخل ساختمان مهم تر از بررسی آن در خارج از ساختمان است. برای تطبیق سیاست متفاوت کدگذاری بر اساس صحنه های متفاوت می توان این دیدگاه را تغییر داد. بنابراین اثر کدگذاری بهبود می یابد.

برای مثال بیت ریت 4M برای شیء داخل ساختمان و بیت ریت برابر با 1-2M برای شیءای در خارج از ساختمان و فضای باز دیدگاه مشابهی را برای افراد بوجود می آورد. تطبیق سیاست کدگذاری در صحنه برای تجزیه و تحلیل صحنه های هوشمند ایجاد شده است که این تحلیل شامل نور، صدا و حرکت است، بنابراین این سیاست نه تنها دیدگاه فرد را بهبود می بخشد بلکه تأثیر کدگذاری را آشکار می سازد.

کدگذاری تصویر بر اساس تجزیه و تحلیل تصویر

منطقه مورد نظر (ROI)

به طور کلی عوامل سامانه های حفاظتی بیشتر به حرکت اجسام در تصویر حفاظتی توجه می کنند و تمایل کمتری به جزئیات پس زمینه در تصویر دارند، بنابراین فرمت Smart H265+، بصورت اتوماتیکی و بر اساس حرکت تصویر در صحنه و از طریق فن آوری تجزیه و تحلیل تصویر، اجسام متحرک را از پس زمینه جدا می سازد.

بعد از جدا سازی، فرمت Smart H265+ سطح فشرده سازی برای پس زمینه را بالا می برد و برای تصویر متحرک کم می کند. در تصویر حفاظتی، به دلیل اینکه جسم متحرک در زمان مشخص و کوتاهی دیده می شود، فرمت Smart H265+، می تواند سطح فشرده سازی را به شکل مؤثری بالا ببرد.

2

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می شود، خط قرمز جسم متحرک را نشان می دهد (F) و سایر نقاط به عنوان پس زمینه مشخص شده اند (B) فقط جسم متحرک (F) منطقه قابل توجه از نظر کاربر است و بنابراین کیفیت تصویرِ جسم متحرک باید تضمین شود.

سیاست های کدگذاری مختلف در شکل 2 توضیح داده شده که مجموعه عملکردها را می تواند پوشش دهد:

مجموعه عملکردها شامل کیفیت تصویر متحرک است که باید تضمین شود در این صورت کیفیت منطقه پس زمینه می تواند کاهش یابد، بنابراین کاهش بیت ریت در منطقه پس زمینه باعث کاهش انتقال بیت ریت کل سامانه می شود.

3

گروه تصاویر (GOP)

در پردازش تصویر ، اندازه فریم I معمولاً از اندازه فریم P به جهت تضمین کیفیت بالاتر تصویر است. فریم I ذخیره سازی بیشتری را در مقایسه با فریم P انجام می دهد. ار آنجائیکه تصویر حفاظتی ثابت است و یا تغییرات بســـیار کمی را در مدت زمان طولانی دارد، فرمت H265+ Smart ، گروه تصاویر (GOP) را ایجاد می کند و فقط وقتی که به فریم I نیاز است و تغییرات بزرگی وجود دارد فریم I را وارد می کند.

طول GOP (گروه تصاویر) می تواند به صورت پویا بر اساس یک برنامه واقعی در تصویر ایجاد شود.

با وجود ساختار GOP که باعث کاهش مقدار فریم I در پردازش تصویر می شود، اثر فشرده سازی بهبود می یابد.

4

در شکل 3 نمونه ای از سامانه حفاظتی با پیاده سازی GOP ثابت ملاحظه می شود که فاصله دو فریم I ثابت است.

به خاطر داشته باشید تصویر در یک زمان طولانی ثابت است و حرکت شیء در یک زمان خاص مشاهده می شود. برای توسعه GOP مقدار فریمI  در یک بازه زمانی کاهش می یابد.

فقط زمانیکه شیء متحرک دید می شود، فریم I برای اطمینان از کیفیت تصویر در صحنه وارد خواهد شد که در این صورت  GOP دینامیک نامیده می شود.

در شکل 4، مقدار فریم I کاهش می یابد که باعث می شود انتقال بیت ریت در کل سامانه کاهش یابد.

5

ساختار فریم مرجع

برای کاهش بیت ریت و اطمینان از کیفیت تصویر، در مقایسه استانداردH265 ، فرمتSmart H265+، فریم مرجع را افزایش می دهد و همچنین این فرمت دو فریم مرجع (دوآل فریم) و تکنیک I فریم واقعی را با یکدیگر همسو می کند.

6

تکنیک دوآل فریم مرجع

تصویر حفاظتی فقط یک فریم را به عنوان فریم مرجع به کار می گیرد (فریم I و یا فریم قبل) در تکنیک دوآل فریم مرجع، 2 فریم I به عنوان مرجع بکار گرفته می شود. در کنار فریم قبلی، فریم IDR (فریم صفر) نیز به عنوان مرجع گرفته می شود.

در شکل بالا دومین فریمP ، مرجع فریم IDR (فریم صفر) و اولین فریم P است.

در صحنه متحرک، یک فریم مرجع در مقایسه با ساختار دوال فریم می تواند مرجع بهتری برای حفاظت ناحیه پس زمینه باشد و در این صورت باعث می شود دقت بالا رود و سطح فشرده سازی افزایش یابد.

تکنیک فریم I مجازی

فقط فریم I می تواند عملکرد وارد کردن و یا اضافه کردن فریم را به صورت تصادفی انجام دهد. پیاده سازی فریم I مجازی این اطمینان را برای فریم P بوجود می آورد که بتواند مرجع فریم IDR قبلی باشد. در شکل بالا، پنجمین فریم P مرجع فریم صفر IDR است بنابراین می تواند در صورت لزوم به جای فریم P قبلی برای رمز گشایی وارد و یا اضافه شود.

حذف نویز

مقدار نویز در مبحث تصاویر حفاظتی در فضاهای نامطمئن و جایی که نور کم باشد بالاست. نویز فقط بر روی کیفیت تصویر تأثیر نمی گذارد بلکه بیت ریت بیشتری نیز مصرف می کند بنابراین برای کنترل نویز لازم است راهکار بهتری برای کنترل کدگذاری تصویر ایجاد شود. روش های قدیمی کاهش نویز، از صحنه، تصویر کلی می گیرند اما جزئیات را در طول پدید آمدن نویز حذف  می کنند، بنابراین ایجاد تعادل بین این دو مقوله کاری دشوار است. بر اساس فن آوری تجزیه و تحلیل تصویر، فن آوری Smart H265+ ناحیه متحرک را از پس زمینه جدا می کند و کاهش نویز را در سطوح متفاوت در قسمت متحرک و پس زمینۀ تصویر ایجاد می کند. در این روش علاوه بر کاهش نویز کیفیت تصویر در منطقه مورد نظر تضمین می شود. مخصوصاً در جایی که نویز بسیار زیاد است مانند گرفتن تصویر در شب، این روش می تواند بیت ریت را بهبود بخشد.

7

آزمایش اثر رمز گذاری

جدول زیر نتیجه این آزمایش را در حالت فعال بودن فرمت H265+ Smartو غیر فعال بودنش نشان می دهد:

صحنه

میانگین بیت ریت در H264

میانگین بیت ریت در H265

میانگین بیت ریت در H265+

کاهش میزان بیت ریت

محیط بیرون ساختمان در طول روز

j1

4135 کیلو بایت بر ثانیه

2092 کیلو بایت بر ثانیه

469 کیلو بایت بر ثانیه

%89 در H264

%78 در H265

محیط داخل ساختمان در طول روز

 j2

4218  کیلو بایت بر ثانیه

2130  کیلو بایت بر ثانیه

426  کیلو بایت بر ثانیه

%90 در H264

%80 در H265

رنگ در اتاق تاریک

 j3

3576  کیلو بایت بر ثانیه

2012  کیلو بایت بر ثانیه

94  کیلو بایت بر ثانیه

%97 در H264

%95 در H265

رنگ مشکی در اتاق تاریک

 j4

3342  کیلو بایت بر ثانیه

2012  کیلو بایت بر ثانیه

68  کیلو بایت بر ثانیه

%98 در H264

%97 در H265

مناطق کاربردی

فرمت H265+ مجموعه ای از الگوریتم های کدگذاری شدۀ هوشمند است و شامل بسیاری از روش های کدگذاری است. برای اطمینان از اینکه فرمت Smart H265+ می تواند در محصولات مختلف با برنامه های مختلف استفاده گردد، کافی است بدانیم تکنیک های اصلی می توانند طبق دستور العمل واقعی به محصولات و یا برنامه های گوناگون اضافه، حذف و یا با آنها ترکیب شوند. در تصاویر مختلفِ متحرک Smart H265+ می تواند سطح فشرده سازی را افزایش دهد. به طور کلی زمانی سطح فشرده سازی بهبود یافته و افزایش می یابد که صحنه ها ساده باشند و تحرک شیء زیاد نباشد.

فرمت H265+ در واقع همان فرمت H265 استاندارد است که بهبود یافته و محدودۀ فشرده سازی آن به خوبی H265 حتی در شرایط محیطی نا مساعد می باشد.

بسیاری از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود، پردازش پخش تصویر با فرمت H265+ را نمایش می دهند. برای درک بهتر این موضوع، باید بدانیم دیکدر، پردازش تصویر Smart H265+ را با تغییرات بسیار جزئی پشتیبانی می کند.

همانطور که ذکر شد فرمت H265+ مجموعه ای از الگوریتم های هوشمند است.

این فرمت در هیچ یک از استانداردهای جدید کدگذاری تصاویر وجود ندارد اما یک فرمت توسعه یافته از H265 است. بسیاری از تکنیک های Smart H265+ فراتر از استانداردهای کدگذاری تصویرند و این اطمینان را بوجود می آورند که H265+ و H265 هیچگونه تناقضی با یکدیگر ندارند. به عبارت دیگر، تکنیک های H265+ برای H265 نیز کاربردی است.

نتیجه

طبق استاندارد H265 ، فرمت H265+ تکنیک هایی را برای کد گذاری تصویر ایجاد کرده است که با فن آوری پیشرفته تحلیل تصویر داهوا یکپارچه هستند، در این صورت تصویر بهبود یافته و کیفیت آن نیز تضمین می شود. فن آوری H265+  نیاز به بروز رسانی و یا راه اندازی سخت افزار ندارد اما نیاز است یک سخت افزار بروزرسانی شده که باعث افزایش ویژگی های محصول می شود بدون صرف هزینه وجود داشته باشد.

وجود پرش در تصاویر

وجود پرش در تصاویر

نوسان ولتاژ اثر خود را بصورت تغییرات در روشنایی لامپ های رشته ای نشان می دهد که به همین جهت اغلب، چشمک زن و یا پرش (فیلیکر) نامیده می شود.

فیلیکر (پرش) در تصاویر زمانی ایجاد می شود که دوربین در معرض نور مستقیم باشد یا اینکه نور از جسمی بازتابیده و به دوربین برخورد کند، مانند سطح صیقلی سنگ مرمر یا پنجره ای با شیشه بزرگ که باعث می شوند نور بر تصویر دوربین اثر بگذارد.

در شکل زیر یک کاغذ سفید ملاحظه می شود که در آن فیلیکر به شکل خطوط زرد رنگ قابل مشاهده است .

 2

برای حل مشکل پرش در تصویر بهتر است تنظیمات طوری اعمال شود که پرش یا فیلیکر کاهش یابد؛

در این صورت باید فرکانس تصویر و دوربین با فرکانس منبع نور همخوانی داشته باشد. (50 هرتز در اروپا یا 60 هرتز در آمریکا)

و یا نوری که دوربین در معرض آن قرار می گیرد کاهش یابد، در این حالت تلاش می شود تا دوربین در معرض نور مستقیم قرار نگیرد.

 یا تنظیمات روشنایی را تغییر کند، در این شرایط روشنایی تصویر در دوربین را تغییر دهید تا مشخص شود فیلیکر در چه نقطه ای کاهش می یابد.

اگر راهکارهای ذکر شده کارایی نداشتند در صورتی که دوربین اتو آی ریز را پشتیبانی می کند این قابلیت فعال گردد.

اگر دوربین قابلیت اتو آی ریز را نداشت می توان از یک کاور شفاف برای پوشش روی دوربین استفاده کرد در این حالت انتقال نور کاهش می یابد.

لازم به ذکر است در بسیاری از دوربین ها با تنظیم نرم افزارِ دوربین می توان پرش تصویر را به صورت قابل ملاحظه ای کم کرد.

سنسورهای تشخیص نفوذ

سنسورهای تشخیص نفوذ

سنسورهای تشخیص نفوذ

سنسورهای تشخیص حرکت یکی از متداول ترین و مناسب ترین سنسورهای هشدار می باشند، اما اغلب باعث ایجاد مشکلاتی نیز هستند. سنسورهای بسیاری با توجه به عملکردشان موجود می باشند، آشنایی با سنسورهای متفاوت اثر عملکردشان را قابل اهمیت می کند.

در این متن تکنولوژی 5 سنسور بررسی می شود که شامل سنسورهای پی آی آر، مالتی تک، فتو الکتریک، لیزر و تومو گرافیک می باشند.

فاکتورهای مهمی که در تشخیص منطقه مؤثرند: نوع آشکار ساز (دیتکتور)، خطای رابط و اثرات محیطی هستند.

مناطقی که در آنها تشخیص حرکت باید بررسی شود شامل دفتر کار، انبار، فضای بیرونی ساختمان و محیط های مسکونی است.

در این قسمت به بررسی سنسورها می پردازیم:

سنسور پی آی آر: سنسورهای مادون قرمز، این مدل از سنسورها رایج ترند، مانیتور کردن در سطحی از انرژی اشعه مادون قرمز در مناطق بومی تغییر می یابد. این سنسور حتی به تغییر بازتاب نور حساس است در این حالت حرکت جسم از طریق تشخیص منطقه مشخص می شود.

سنسور مالتی تک: (دوپلر، میکروویو) در بسیاری از موارد سنسورها با یک روش تشخیص بیشتر دچار خطا می شوند، برای مقابله با این مشکل، بسیاری از سنسورها چندین آشکارساز (دیتکتور) را به کار می گیرند که شامل ماکروویو یا سنسورهای دوپلر می شوند که باید حرکت را برای راه انداختن زنگ هشدار سامانه شناسایی کند. سنسورهای ماکروویو و یا دوپلر انرژی بازتابش یا امواج صوتی را برای راه اندازی استفاده می کنند و هشدار نادرست را ایجاد می کنند. اما اگر با سنسور پی آی آر جفت شوند یا حتی با سنسورهای پی ایی، عمل تشخیص بهبود می یابد. سنسور فتوالکتریک: به سنسور مادون قرمز فعال نیز معروف است. سنسور پی ایی با سنسورهای پی آی آر متفاوت است و در حقیقت در سنسور پی ایی هنگامیکه اشعه ساطع شده قطع می شود هشدار ایجاد می شود. سنسور پی ایی برای دریافت و بازتاب اشعه نیاز به امیتر جداگانه دارد و مانیتور کردن در هنگام دریافت انرژی نورانی زیاد، تغییر می کند. سنسور لیزر: اساساً این مدل سنسور یک تکنولوژی قدرتمند از سنسورهای فوتوالکتریک هستند. سنسورهای مادون قرمز عرضه دقیقی از انرژی را هم از نظر عرض و هم از نظر فاصله منتشر و مانیتور می کنند. این نمونه از سنسورها به صورت دقیق برای تشخیص ناحیه تنظیم می شوند. سنسور توموگرافیک: این مدل از سنسور تابش را در یک فضای بزرگ برای مانیتور کردن حرکت، پخش می کند. این سنسورها فواید بسیاری برای تشخیص دارند که از طریق اجسام ثابت مانند دیوار، درب و یا پنجره انجام می شود.

تشخیص منطقه تحت پوشش

بهترین آشکار ساز (دیتکتور) وابسته به یکسری از عوامل است. شکل و فاصله تشخیص ناحیه بین سنسورها متفاوت است و در نمودارهای خاص مانند شکل زیر کشیده می شوند.

سنسورهای تشخیص نفوذ

یکپارچگی تصویر

در بعضی موارد سنسورهای تشخیص حرکت برای سامانه نظارت تصویری مناسبند. این سنسورها که به ورودی دوربین متصل می شوند دوربین را برای ضبط کردن نسبت به حالتی که فقط از سنسور تشخیص حرکت استفاده شود حساس تر می کنند مخصوصاً در مکان های بسیار تاریک.

در حقیقت بعضی از دوربین ها توسط آشکار سازهای یکپارچه حرکت ، در محفظه دوربین مجهز می شوند. بنابراین وقتی ال ای دی های یکپارچه شده و یا منبع روشنایی داخلی با حرکت فعال شوند در این حالت سنسورهای تصویر ممکن است حرکت را از دست بدهند.

سنسورهای تشخیص نفوذ

برای یکپارچگی، سنسورهای تشخیص حرکت می توانند توسعه یابند. وقتی یک سنسور راه اندازی شد، نزدیک ترین دوربین پی تی زد برای محل مورد نظر به کار می افتد، چنین یکپارچگی ای قابل توجه است و در وی ام اس و یا مانیتور کردن سرور اتفاق می افتد.

رونمایی از دستگاه ایکس وی آر داهوا

رونمایی از دستگاه ایکس وی آر داهوا

دستگاه ایکس وی آر داهوا برای تمام دستگاه های ضبط کننده تصویر طراحی شده است که 4 نوع دوربین آنالوگ در بازار و همچنین دوربین های آی پی را پشتیبانی می کند، همچنین در ذخیره سازی سازگار و انعطاف پذیر است.

پنج کاره بودن دستگاه ایکس وی آر

دستگاه ایکس وی آر تکنولوژی جدیدی برای دستگاه ضبط تصویر اچ دی است که در کنار توسعه صنعت دارای ساختاری است که با چندین تکنولوژی موجود سازگار است. همچنین راه کاری مؤثر برای ارتقاء سامانه های نظارت تصویری است. همانطور که ذکر شد 4 نوع دوربین آنالوگ توسط دستگاه ایکس وی آر پشتیبانی می شود، این دستگاه علاوه بر پشتیبانی دوربین های قدیمی سی وی بی اس (آنالوگ)، دوربین اچ دی سی وی آی، آی اچ دی، تی وی آی و دوربین آی پی را پشتیبانی می کند.

ایکس وی آر فرمت های سیگنال را از دوربین داهوا و دوربین های تحت برنامه ترد پارتی بصورت خودکار شناسایی می کند. اتصال دستگاه و شناسایی آن بصورت خودکار (پلاگ اند پلی) عملکرد سامانه را مورد توجه کاربر قرار داده و آن را به راحتی برای کاربر ارائه می دهد. تمام این ویژگی ها باعث می شوند که ایکس وی آر یک دستگاه ضبط تصویر پنج کاره شود.

قابلیت سامانه

کابل برق به ایکس وی آر کمک می کند تا ساختار کابل شبکه را برای نصاب ها ساده کند و سیم کشی کابل برق را راحت کرده و باعث می شود کاربر حداکثر فایده را از سامانه ببرد.

در مجموع کاربران می توانند کابل ویدئو را به منوی او اس دی سوئیچ کنند و یا برای دسترسی به منو از کنترلر یو تی سی ،اچ دی سی وی آی استفاده کنند.

عملکرد بالا

دستگاه ایکس وی آر در محفظه ای جدید طراحی شده، فن آن دارای صدای کمی است و ساختارش باعث اتلاف حرارت کمتری می شود.

کدک هوشمند اچ 264+در ایکس وی آر به کار گرفته شده و بیشتر از 50 درصد پهنای باند و ذخیره سازی را حفظ می کند. اجزاء برق رسان ارتقاء یافته و حفاظت اینترفیس باعث افزایش کیفیت ایکس وی آر می شود. همچنین ضد تداخل است، بدون تخلیه الکترواستاتیک بالا و ضد ضربه و موج است. به علت طراحی هوشمندانه این دستگاه قادر است کاربر را به سامانه آنالوگ انعطاف پذیر و انتخاب گسترۀ وسیعی از دوربین ها مجهز کند. نصب و راه اندازی سامانه هزینه کمی دارد بنابراین کارایی وسیعی خواهد داشت مانند برقراری امنیت عمومی، کارایی در فروشگاههای خرده فروش، سامانه حمل و نقل، استادیوم، مراکز تفریحی، حفاظت از خانه و مکان های آموزشی و غیره.

دریافت جایزه بهترین طراحی محصول توسط داهوا

داهوا

دریافت جایزه بهترین طراحی محصول توسط داهوا

12

داهوا دارنده پنجمین جایزه برای طراحی محصول

“طراحی مناسب چینی” ( C G D ) عنوان جایزه ای است چینی که به طراحی مناسب محصول اختصاص می یابد و با جایزه ای با عنوان “نقطه قرمز چینی”برابری کرده و جایزه بین المللیِ جدید برای طراحی مناسب می باشد.

این جایزه یک عنوان ارزشمند در صنعت چین است. محصولات مهم داهوا مانند دوربین صنعتی مای آیز برای طراحی شکیل و مناسب خود جایزه ای را در سال 2016 دریافت کرد، همچنین دوربین پانوراما با چند لنز، سامانه ویدئو کنفرانس، دوربین گریز از مرکز داخل ساختمان و قفل هوشمند درب سری 9، جایزه “طراحی مناسب چینی” C G D 2016 را دریافت کرده اند.

 داهوا

5 محصول داهوا از بین 498 محصول، تحت بررسی دقیق 12 کارشناس بین المللی طراحی قرار گرفت. طراحی مناسب  مشخصه ای مهم از توانمندی داهوا در طراحی و ساخت صنعتی است.

توسعه کسب و کار داهوا توسط نوآوریها و کیفیت بالای ساخت اداره می شود.

 داهوا

هدف داهوا ارائه جزئیات هر محصول خصوصاً در دوربین های صنعتی مای آیز می باشد. این دوربین ها کوچک اما پیچیده و با قدرت انتقال سریع و ایمن در برابر تداخل می باشند. همچنین این دوربین ها قادرند تصویر پایدار و با ثبات را ارسال کنند.

دوربین صنعتی مای آیز به صورت گسترده در تست محصولات پزشکی و علم، نیمه هادی ها در الکترونیک، نساجی و چاپ، غذا، مواد شیمیایی و دیگر کاربردهای صنعتی استفاده می شوند.

تقاضای مشتری به شرکت داهوا ارسال می شود و بر اساس نیازهای مشتری نوآوری در محصولات صورت می گیرد.

ما با درک عمیقی از مشکلات کسب و کار مشتری شروع کردیم تا مشکلات به خوبی حل شوند.

اختصاص جایزه به دوربین پانوراما با چند لنز، سامانه ویدئو کنفرانس و دوربین گریز از مرکز داخل ساختمان تماماً بر اساس نیاز واقعی بازار، توسعه یافته اند.

 داهوا

محصولات داهوا از نگاه مشتری تا تجربه استفاده از آن، دارای طراحی بسیار مناسبی هستند. طراحی محصولات بسیار زیباست همچنین در ساخت آن ها از مواد مرغوب استفاده شده است و با توجه به تجربه استفاده از آن دارای کاربردی غنی می باشد.

نوآوری پیوسته در قفل هوشمند درب سری 9 ، باعث شده این محصول با طراحی می رور منحصر به فرد و شیک خود به سرعت مورد پسند مشتریان قرار گیرد.

ارائه راهکار مطمئن و کارآمد شهر امن توسط داهوا

ارائه راهکار مطمئن و کارآمد شهر امن توسط داهوا

ارائه راهکار مطمئن و کارآمد شهر امن توسط داهوا

به تازگی رشد اقتصادی و توسعه شهرها، باعث به وجود آمدن چالش های بزرگ در مراکز شهری شده است.

این چالشها شامل جرائم، تهدیدهای تروریستی و مدیریت ترافیک می باشد. نیروی انسانی کافی و ظرفیت سامانه برای حفاظت شهر در مقابل اینگونه آسیب ها موضوع مهمی است. از اینرو یافتن راهکاری کارآمد برای کنترل و مدیریت چالش های عنوان شده در یک شهر امن حائز اهمیت می باشد.

راهکار شهر امن از سوی داهوا

داهوا راهکار توسعه یافته ای را برای شهر امن ایجاد کرده است که این راهکار برای فعالیت های پلیس، مدیریت حمل و نقل و سایر بخش هایی که با تهدید امنیتی مواجه هستند و از نیروهای پلیس کمتر استفاده کرده اما جواب سریعتری دریافت می کنند، قابل استفاده است. راهکار ذکر شده شامل دوربین های قابل اطمینان، برنامه های یکپارچه و فن آوری های هوشمند است که امنیت شهر ها را تضمین می کنند.

راهکار شهر امن داهوا در قالب 4 موضوع طراحی شده است:

· پیشگیری از بوجود آمدن حادثه با فن آوری تشخیص چهره

الگوریتم تشخیص چهره با استفاده از آخرین فن آوری تشخیص چهره داهوا ( ال اف دبلیو) به صورت مؤثری می تواند هر رفتار مشکوک را در مناطق حساس شهر مانند مرکز شهر، مرکز حمل و نقل، مراکز پر خطر و زیر ساخت های محافظت شده به سرعت شناسایی کند. در واقع بیشتر از 100 دوربین که قابلیت تشخیص چهره را دارند در حال حاضر برای پوشش مراکز حمل و نقل مهم به کار گرفته شده اند.

· پاسخگویی سریع توسط برنامه یکپارچه

برنامه یکپارچه برای مرکز فرمان و مرکز ذخیره سازی اطلاعات به کار گرفته شده و در مواقع اضطراری پاسخگوی سریع به عملکرد است و وضعیت سامانه و اطلاعات سامانه را به اشتراک می گذارد.

با استفاده از این یکپارچگی، پاسخ به هر اتفاقی به سرعت انجام می شود و نیروی پلیس زودتر از وقوع اتفاقات مطلع خواهد شد. به طور کلی، با اجرای این برنامه، راهکار داهوا عملکرد مؤثری را در مواقع اضطراری خواهد داشت.

· تحقیق و بررسی کارآمد با مشاهده خلاصه ای از تصویر گرفته شده

مشاهده خلاصه ای از تصویر، ابزاری تحلیلی و هوشمند است که این امکان را ایجاد می کند تا بررسی جرم با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. همچنین این راهکار خلاصه ای از تصویر را تهیه کرده که شامل تصویر تمام اشیاء متحرک با مدت زمان طولانی و پشتیبانی از جستجوی هر جسم در حال حرکت با مشخصات و اندازه متفاوت، رنگ و جهت حرکت و سرعت آن می باشد.

با وجود ابزار تحلیل کنندۀ داده ها، کاربران قادرند که رفتارهای مشکوک را با استفاده از داده های مناسب تصویر در کوتاهترین زمان شناسایی کنند.

· نگهداری راحت تر از سامانه توسط برنامه

بر اساس نوع کارکردسامانه، ممکن است کیفیت تصویر در مدت زمان طولانی از بین برود. حفاظت از کیفیت تصویر و کیفیت ذخیره سازی موضوع و مشکل مهمی است. با کمک تشخیص هوشمند و با استفاده از برنامه نگهداری خودکار، تصاویر با کیفیت مرغوب مشخص می شوند. این راهکار باعث کاهش هزینه های عملیاتی و از بین رفتن وقفه در ارائه خدمات می شود.

با استفاده از فن آوری پیشرفته (دوربین با کیفیت فور کی ، حسگر حرارتی، تشخیص پلاک خودرو، تشخیص چهره، تشخیص رفتارهای غیر عادی و…) در کنار استفاده از راهکار داهوا، تصاویری با کیفیت و با تشخیصی هوشمند در هر شرایطی ارائه می شود.

بعد از استفاده گسترده از این خدمات، راهکار شهر امن داهوا کارآمدی و تأثیر خود را در حفاظت از شهرها ثابت کرده است. به طور کلی، به خاطر ابداعات و معماری سامانه های سفارشی، این راهکار آمادگی ارتقاء در صورت تغییر در فن آوری را دارد و همچنین می تواند با رشد زیر ساختهای شهری گسترش یابد.

مدل های توصیه شده:

· تشخیص چهره IVS-F7200

· درصد ردیابی چهره ≤ 98%

· درصد ردیابی چهره ≤ 90%

· تشخیص چهره در کمتر از 3 ثانیه

· تشخیص چهره، تحقیق، لیست سیاه

خلاصه ای از تصویر IVS-S7200

· تهیه خلاصه ای از تمام اجسام متحرک توسط داده های تصویر

· تحقیق در مورد نوع اجسام، اندازه، رنگ، جهت حرکت و سرعت در خلاصه تصویر

· عملکرد بالای پردازش

· بازدهی بالا در کشف رویدادها

برنامه مدیریت شهر امن – بخش امنیت اجتماعی

· مدیریت مرکزی

· قابلیت اطمینان و ثبات بالا

· پشتیبانی از برنامه های کاربردی

برنامه نگهداری خودکار – ان ام اس 8100

· توانایی در تشخیص دستگاه های آنلاین رِیت/ تصویر، کیفیت کانال/ کیفیت ذخیره سازی

· گردش کار تخصصی برای عادی کردن روش نگهداری

· باز بودن برنامه، یکپارچگی با محصولات اصلی

· تهیه گزارشات غنی برای بهینه کردن عملکرد سامانه