ویدیوی معرفی محصولات داهوا

ویدیو معرفی کمپانی داهوا راهکار نمایش داهوا برای اتاق کنترل راهکار قفل هوشمند داهوا

نمونه تصویر دوربین های Maxron

نمونه تصویر دوربین DR 2220R-Z Indoor   نمونه تصویر دوربین DR2220R-Z Outdoor نمونه تصویر

راهنمای نصب و راه اندازی Dahua

  راهنمای راه اندازی Email Function نحوه محاسبه فضای مورد نیاز برای ذخیره سازی

نرم افزارهای کاربردی Optina

دانلود CMS دانلود General Player نرم افزار انتقال تصویر موبایل-Topsview-Android

نمونه تصویر دوربین های Dahua

نمونه تصویر دوربین 2Mp-IP-Indoor نمونه تصویر دوربین 2Mp-IP-Outdoor نمونه تصویر دوربین 5421E-Z نمونه تصویر

نمونه تصویر دوربین های Albatron

نمونه تصویر دوربین 1Mp – Indoor نمونه تصویر دوربین 2Mp – Indoor

نمونه تصویر دوربین های Optina

نمونه تصویر دوربین 1.3Mp – Indoor نمونه تصویر دوربین 1.3Mp – Outdoor نمونه تصویر

نرم افزارهای کاربردی Albatron

دانلود CMS  دانلود General Player نرم افزار انتقال تصویر موبایل-Topsview-Android

راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه Maxron

دستورالعمل انتقال تصویر – IP Static دستورالعمل انتقال تصویر- DDNS دستورالعمل انتقال تصویر – P2P  نحوه

نرم افزار کاربردی Maxron

دانلود نرم افزار Smart PSS: Part 1 Part 2 دانلود نرم افزار Config Tool

نرم افزار های کاربردی Dahua

دانلود نرم افزار Smart PSS (پارت 1) دانلود نرم افزار Smart PSS (پارت 2)

راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه Albatron

راهنمای نصب و راه اندازی دستورالعمل انتقال تصویر – IP Static دستورالعمل انتقال تصویر

راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه Optina

راهنمای نصب و راه اندازی  دستورالعمل انتقال تصویر – IP Static دستورالعمل انتقال تصویر-

دسته بندی دانلودها