داهوا

نام حجم دانلود
نحوه انجام تنظیمات برای دریافت صدا در محل دستگاه و از طریق وب ۴۳۳ kb
نحوه تنظیمات تشخیص چهره ۱۲۸۷ kb
انتقل تصویر با استفاده از دانگل ۳G ۶۲۳ kb
راهنمای تنظیمات نقطه تور و الگو دوربین گردان ۱۰۴۳ kb
راهنمای تغییر رزول ۲۱۷ kb
راهنمای فعال سازی دید در شب رنگی در دوربینهای استارلایت ۱۳۱۵ kb
مکسرون
آلباترون
آپتینا