داهوا

نامحجمدانلود
نحوه انجام تنظیمات برای دریافت صدا در محل دستگاه و از طریق وب۴۳۳ kb
نحوه تنظیمات تشخیص چهره۱۲۸۷ kb
انتقل تصویر با استفاده از دانگل ۳G۶۲۳ kb
راهنمای تنظیمات نقطه تور و الگو دوربین گردان۱۰۴۳ kb
راهنمای تغییر رزول۲۱۷ kb
راهنمای فعال سازی دید در شب رنگی در دوربینهای استارلایت۱۳۱۵ kb
مکسرون
آلباترون
آپتینا