۵۰ شرکت برتر دوربین مدار بسته دنیا

فراگسترآنلاین – چهارشنبه پانزدهم آذرماه نود و شش – ۱۴:۲۰

به گزارش فراگستر آنلاین ۵۰ شرکت شرکت برتر حفاظت الکترونیک جهان معرفی شدند. فراگستر بعنوان بزرگترین نماینده داهوا در خاورمیانه، مفتخراست به اطلاع برساند که داهوا از رتبه چهارم دنیا به رتبه سوم ارتقاء پیدا کرده است. این موفقیت را به تمام کارکنان و مدیران داهوا تبریک می گوییم.

  • نکته قابل توجه دیگر قرار گرفتن شرکت در رتبه یازدهم می باشد، که از رقبای پر قدرت خود مانند اویجیلون سبقت گرفته است. برای بعنوان نماینده خاورمیانه ، این پیشرفت قابل افتخار است.
  • خارج شدن شرکت معتبر هانیول از گردونه رقابت ده شرکت برتر جهان قابل تامل است.

 

ده شرکت برتر به این ترتیب هستند:

۱۷’۱۶شرکتدفتر مرکزیمحصول های اصلیدر آمد کل 

(میلیون دلار)

رشد درآمد
۲۰۱۶۲۰۱۵۲۰۱۵-۲۰۱۶
۱۱HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGYچین$۴,۶۲۴٫۱$۳,۵۷۸٫۲۲۹٫۲۰%
۲۳BOSCH SECURITY SYSTEMSآلمانترکیبی$۲,۱۴۶٫۴$۲,۰۲۲٫۶۶٫۱۰%
۳۴DAHUA TECHNOLOGYچیننظارت تصویری$۲,۰۲۲٫۶$۱,۵۲۹٫۳۳۲٫۳۰%
۴۶ASSA ABLOY سوئدکنترل دسترسی – قفل$۱,۲۱۶٫۷$۱,۱۴۱٫۸۶٫۶۰%
(Global Technologies)
۵۸AXIS COMMUNICATIONSسوئدترکیبی$۹۲۶٫۷$۸۳۲٫۵۱۱٫۳۰%
۶۹FLIR SYSTEMS ایالات متحدهنظارت تصویری$۷۷۲٫۵$۷۲۹٫۶۵٫۹۰%
(Surveillance and Security)
۷۷JOHNSON CONTROLS/TYCO SECURITY PRODUCTSایالات متحدهترکیبی$۷۶۰٫۰$۷۷۵٫۰-۱٫۹۰%
۸N/AHANWHA TECHWINکرهنظارت تصویری$۶۰۰٫۲$۵۸۵٫۹۲٫۴۰%
۹۱۱ALLEGION ایالات متحدهکنترل دسترسی و قفل$۴۴۶٫۲$۴۱۳٫۶۷٫۹۰%
(Electronic Products and Access Control)
۱۰۱۰AIPHONEژاپنآیفون تصویری$۳۹۸٫۰$۳۸۷٫۳۲٫۸۰%
  ***
رتبه یازدهم جدول به شرکت تیاندی اختصاص یافته است. فراگستر این موفقیت بسیار چشمگیر را به مدیران و کارکنان این شرکت تبریک عرض می نماید.
’۱۷’۱۶شرکتدفتر مرکزیمحصول های اصلیدرآمد کل –

( میلیون دلار)

رشد درآمد
۲۰۱۶۲۰۱۵۲۰۱۵-۲۰۱۶
۱۱N/ATIANDY TECHNOLOGIESچیننظارت تصویری$۳۶۷٫۸$۲۸۲٫۵۳۰٫۲۰%
۱۲۱۲AVIGILONکانادانظارت تصویری$۲۸۰٫۷$۲۲۸٫۲۲۳٫۰۰%
۱۳۱۳INFINOVAایالات متحدهنظارت تصویری$۲۷۲٫۲$۲۷۵٫۱-۱٫۱۰%
۱۴۱۵NEDAPهلندکنترل دسترسی$۱۸۱٫۸$۱۸۱٫۶۰٫۱۰%
۱۵۱۶TKH GROUP هلندترکیبی$۱۸۰٫۰$۱۷۷٫۹۱٫۲۰%
(Vision & Security Systems)
۱۶۱۹VIVOTEKتایواننظارت تصویری$۱۵۹٫۲$۱۳۷٫۳۱۶٫۰۰%
۱۷N/ACP PLUSهندنظارت تصویری$۱۴۱٫۶$۱۱۹٫۷۱۸٫۳۰%
۱۸۲۱COMMAXکرهترکیبی$۱۱۷٫۴$۱۰۱٫۸۱۵٫۴۰%
۱۹۱۷IDISکرهنظارت تصویری$۱۱۵٫۳$۱۳۰٫۵-۱۱٫۶۰%
۲۰۲۳MILESTONE SYSTEMSدانمارکنظارت تصویری$۱۱۳٫۶$۹۶٫۵۱۷٫۸۰%
۲۱۱۴OPTEX ژاپنتشخیص نفوذ$۱۱۲٫۵$۱۲۹٫۰-۱۲٫۷۰%
(Security Sensors)
۲۲N/AKEDACOMچیننظارت تصویری$۱۰۳٫۹$۹۱٫۴۱۳٫۷۰%
۲۳۲۲KOCOMکرهترکیبی$۱۰۱٫۴$۹۸٫۶۲٫۸۰%
۲۴۱۸TAMRONژاپننظارت تصویری – لنز$۹۷٫۵$۱۱۶٫۲-۱۶٫۱۰%
۲۵۲۵MOBOTIXآلماننظارت تصویری$۹۴٫۸$۹۵٫۴-۰٫۶۰%
۲۶۲۴NAPCO SECURITY SYSTEMSایالات متحدهترکیبی$۸۲٫۵$۷۷٫۸۶٫۱۰%
۲۷N/ATVT DIGITAL TECHNOLOGYچیننظارت تصویری$۷۹٫۹$۷۴٫۹۶٫۷۰%
۲۸۳۶FERMAXاسپانیاآیفون تصویری$۶۹٫۲$۶۱٫۱۱۳٫۲۰%
۲۹N/AWANJIAAN INTERCONNECTED TECHNOLOGYچیننظارت تصویری$۶۸٫۷$۴۱٫۸۶۴٫۵۰%
۳۰۳۱SUPREMAکرهکنترل دسترسی$۶۶٫۲$۵۵٫۵۱۹٫۲۰%
۳۱۲۶DYNACOLORتایواننظارت تصویری$۶۴٫۶$۷۵٫۱-۱۳٫۹۰%
۳۲۲۷GEOVISIONتایواننظارت تصویری$۶۳٫۲$۷۰٫۱-۹٫۹۰%
۳۳۴۵SYNECTICS انگلستاننظارت تصویری$۶۲٫۷$۶۰٫۲۴٫۱۰%
(System Division)
۳۴۲۹IDENTIVایالات متحدهکنترل دسترسی$۵۶٫۲$۶۰٫۸-۷٫۶۰%
۳۵۳۰GEUTEBRUECKآلماننظارت تصویری$۵۶٫۱$۵۹٫۰-۴٫۹۰%
۳۶N/AZeno Technology (Videopark)چیننظارت تصویری$۵۰٫۴$۳۵٫۰۴۴٫۰۰%
۳۷۳۲AV TECHتایواننظارت تصویری$۴۸٫۳$۵۳٫۴-۹٫۵۰%
۳۸۳۵INDIGOVISIONانگلستاننظارت تصویری$۴۵٫۹$۴۷٫۱-۲٫۵۰%
۳۹۳۸C-PRO ELECTRONICSکرهنظارت تصویری$۴۴٫۶$۳۶٫۷۲۱٫۵۰%
۴۰۴۱COSTAR TECHNOLOGIESایالات متحدهنظارت تصویری$۳۸٫۶$۳۳٫۷۱۴٫۵۰%
۴۱۳۹EVERFOCUS ELECTRONICSتایواننظارت تصویری$۳۷٫۹$۳۸٫۷-۲٫۲۰%
۴۲۳۴HITRON SYSTEMSکرهنظارت تصویری$۳۶٫۶$۴۸٫۶-۲۴٫۶۰%
۴۳۳۷VICON INDUSTRIESایالات متحدهنظارت تصویری$۳۵٫۸$۴۴٫۹-۲۰٫۳۰%
۴۴۴۸DIGITAL BARRIERSانگلستاننظارت تصویری$۳۴٫۴$۲۷٫۴۲۵٫۶۰%
۴۵۴۴MAGAL SECURITY SYSTEMS  –ترکیبی$۳۲٫۴$۳۰٫۸۵٫۲۰%
(Perimeter products)
۴۶۴۲INCONکرهنظارت تصویری$۳۲٫۲$۳۲٫۱۰٫۱۰%
۴۷۴۰ACTIتایواننظارت تصویری$۳۱٫۷$۳۸٫۳-۱۷٫۳۰%
۴۸۴۶HI SHARP ELECTRONICSتایواننظارت تصویری$۲۵٫۳$۲۴٫۴۳٫۶۰%
۴۹۴۳ITX SECURITYکرهنظارت تصویری$۲۱٫۸$۳۱٫۶-۳۰٫۹۰%
۵۰۴۷HUNT ELECTRONICتایواننظارت تصویری$۱۴٫۰$۱۸٫۴-۲۳٫۶۰%

 

در این دسته بندی بر اساس نقاط مختلف جهان بدین شرح می باشند:

۱۷شرکتمحصول های اصلیدر آمد کل(میلیون دلار) – ۲۰۱۶رشد درآمد
۲۰۱۵-۲۰۱۶

آمریکای شمالی

۶FLIR SYSTEMS (Surveillance and Security)نظارت تصویری$۷۷۲٫۵۵٫۹%
۷JOHNSON CONTROLS/TYCO SECURITY PRODUCTSترکیبی$۷۶۰٫۰-۱٫۹%
۹ALLEGION (Electronic Products and Access Control)کنترل دسترسی – قفل$۴۴۶٫۲۷٫۹%
۱۲AVIGILONنظارت تصویری$۲۸۰٫۷۲۳٫۰%
۱۳INFINOVAنظارت تصویری$۲۷۲٫۲-۱٫۱%
۲۶NAPCO SECURITY SYSTEMSترکیبی$۸۲٫۵۶٫۱%
۳۴IDENTIVکنترل دسترسی$۵۶٫۲-۷٫۶%
۴۰COSTAR TECHNOLOGIESنظارت تصویری$۳۸٫۶۱۴٫۵%
۴۳VICON INDUSTRIESنظارت تصویری$۳۵٫۸-۲۰٫۳%

 

اروپا:

۲BOSCH SECURITY SYSTEMSترکیبی$۲,۱۴۶٫۴۶٫۱%
۴ASSA ABLOY (Global Technologies)کنترل دسترسی -قفل$۱,۲۱۶٫۷۶٫۶%
۵AXIS COMMUNICATIONSترکیبی$۹۲۶٫۷۱۱٫۳%
۱۴NEDAPکنترل دسترسی$۱۸۱٫۸۰٫۱%
۱۵TKH GROUP (Vision & Security Systems)ترکیبی$۱۸۰٫۰۱٫۲%
۲۰MILESTONE SYSTEMSنظارت تصویری$۱۱۳٫۶۱۷٫۸%
۲۵MOBOTIXنظارت تصویری$۹۴٫۸-۰٫۶%
۲۸FERMAXآیفون تصویری$۶۹٫۲۱۳٫۲%
۳۳SYNECTICS (System Division)نظارت تصویری$۶۲٫۷۴٫۱%
۳۵GEUTEBRUECKنظارت تصویری$۵۶٫۱-۴٫۹%
۳۸INDIGOVISIONنظارت تصویری$۴۵٫۹-۲٫۵%
۴۴DIGITAL BARRIERSنظارت تصویری$۳۴٫۴۲۵٫۶%


آسیا پاسفیک

۱HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGYنظارت تصویری$۴,۶۲۴٫۱۲۹٫۲%
۳DAHUA TECHNOLOGYنظارت تصویری$۲,۰۲۲٫۶۳۲٫۳%
۸HANWHA TECHWINنظارت تصویری$۶۰۰٫۲۲٫۴%
۱۰AIPHONEآیفون تصویری$۳۹۸٫۰۲٫۸%
۱۱TIANDY TECHNOLOGIESنظارت تصویری$۳۶۷٫۸۳۰٫۲%
۱۶VIVOTEKنظارت تصویری$۱۵۹٫۲۱۶٫۰%
۱۷CP PLUSنظارت تصویری$۱۴۱٫۶۱۸٫۳%
۱۸COMMAXترکیبی$۱۱۷٫۴۱۵٫۴%
۱۹IDISنظارت تصویری$۱۱۵٫۳-۱۱٫۶%
۲۱OPTEX (Security Sensors)تشخیص نفوذ$۱۱۲٫۵-۱۲٫۷%
۲۲KEDACOMنظارت تصویری$۱۰۳٫۹۱۳٫۷%
۲۳KOCOMترکیبی$۱۰۱٫۴۲٫۸%
۲۴TAMRONنظارت تصویری – لنز$۹۷٫۵-۱۶٫۱%
۲۷TVT DIGITAL TECHNOLOGYنظارت تصویری$۷۹٫۹۶٫۷%
۲۹WANJIAAN INTERCONNECTED TECHNOLOGYنظارت تصویری$۶۸٫۷۶۴٫۵%
۳۰SUPREMAکنترل دسترسی$۶۶٫۲۱۹٫۲%
۳۱DYNACOLORنظارت تصویری$۶۴٫۶-۱۳٫۹%
۳۲GEOVISIONنظارت تصویری$۶۳٫۲-۹٫۹%
۳۶Zeno Technology (Videopark)نظارت تصویری$۵۰٫۴۴۴٫۰%
۳۷AV TECHنظارت تصویری$۴۸٫۳-۹٫۵%
۳۹C-PRO ELECTRONICSنظارت تصویری$۴۴٫۶۲۱٫۵%
۴۱EVERFOCUS ELECTRONICSنظارت تصویری$۳۷٫۹-۲٫۲%
۴۲HITRON SYSTEMSنظارت تصویری$۳۶٫۶-۲۴٫۶%
۴۶INCONنظارت تصویری$۳۲٫۲۰٫۱%
۴۷ACTIنظارت تصویری$۳۱٫۷-۱۷٫۳%
۴۸HI SHARP ELECTRONICSنظارت تصویری$۲۵٫۳۳٫۶%
۴۹ITX SECURITYنظارت تصویری$۲۱٫۸-۳۰٫۹%
۵۰HUNT ELECTRONICنظارت تصویری$۱۴٫۰-۲۳٫۶%

 

هم چنین دسته بندی شرکت های برتر بر اساس نوع فعالیت بشرح ذیل می باشد:

محصول های ترکیبی :

۱۷شرکتدفتر مرکزیدرآمد کل (میلیون دلار) ۲۰۱۶رشد درآمد

۲۰۱۵-۲۰۱۶

ترکیبی:

۲BOSCH SECURITY SYSTEMSآلمان$۲,۱۴۶٫۴۶٫۱%
۵AXIS COMMUNICATIONSسوئد$۹۲۶٫۷۱۱٫۳%
۷JOHNSON CONTROLS/TYCO SECURITY PRODUCTSایالات متحده$۷۶۰٫۰-۱٫۹%
۱۵TKH GROUP (Vision & Security Systems)هلند$۱۸۰٫۰۱٫۲%
۱۸COMMAXکره$۱۱۷٫۴۱۵٫۴%
۲۳KOCOMکره$۱۰۱٫۴۲٫۸%
۲۶NAPCO SECURITY SYSTEMSایالات متحده$۸۲٫۵۶٫۱%

 

***

حضور شرکت داهوا در رتبه دوم موفق ترین شرکت در نظارت تصویری و شرکت تیاندی در رتبه پنجم این جدول قابل توجه است:

 

نظارت تصویری

۱HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGYچین$۴,۶۲۴٫۱۲۹٫۲%
۳DAHUA TECHNOLOGYچین$۲,۰۲۲٫۶۳۲٫۳%
۶FLIR SYSTEMS (Surveillance and Security)ایالات متحده$۷۷۲٫۵۵٫۹%
۸HANWHA TECHWINکره$۶۰۰٫۲۲٫۴%
۱۱TIANDY TECHNOLOGIESچین$۳۶۷٫۸۳۰٫۲%
۱۲AVIGILONکانادا$۲۸۰٫۷۲۳٫۰%
۱۳INFINOVAایالات متحده$۲۷۲٫۲-۱٫۱%
۱۶VIVOTEKتایوان$۱۵۹٫۲۱۶٫۰%
۱۷CP PLUSهند$۱۴۱٫۶۱۸٫۳%
۱۹IDISکره$۱۱۵٫۳-۱۱٫۶%
۲۰MILESTONE SYSTEMSدانمارک$۱۱۳٫۶۱۷٫۸%
۲۲KEDACOMچین$۱۰۳٫۹۱۳٫۷%
۲۴TAMRONژاپن$۹۷٫۵-۱۶٫۱%
۲۵MOBOTIXآلمان$۹۴٫۸-۰٫۶%
۲۷TVT DIGITAL TECHNOLOGYچین$۷۹٫۹۶٫۷%
۲۹WANJIAAN INTERCONNECTED TECHNOLOGYچین$۶۸٫۷۶۴٫۵%
۳۱DYNACOLORتایوان$۶۴٫۶-۱۳٫۹%
۳۲GEOVISIONتایوان$۶۳٫۲-۹٫۹%
۳۳SYNECTICS (System Division)انگلستان$۶۲٫۷۴٫۱%
۳۵GEUTEBRUECKآلمان$۵۶٫۱-۴٫۹%
۳۶Zeno Technology (Videopark)چین$۵۰٫۴۴۴٫۰%
۳۷AV TECHتایوان$۴۸٫۳-۹٫۵%
۳۸INDIGOVISIONانگلستان$۴۵٫۹-۲٫۵%
۳۹C-PRO ELECTRONICSکره$۴۴٫۶۲۱٫۵%
۴۰COSTAR TECHNOLOGIESایالات متحده$۳۸٫۶۱۴٫۵%
۴۱EVERFOCUS ELECTRONICSتایوان$۳۷٫۹-۲٫۲%
۴۲HITRON SYSTEMSکره$۳۶٫۶-۲۴٫۶%
۴۳VICON INDUSTRIESایالات متحده$۳۵٫۸-۲۰٫۳%
۴۴DIGITAL BARRIERSانگلستان$۳۴٫۴۲۵٫۶%
۴۶INCONکره$۳۲٫۲۰٫۱%
۴۷ACTIتایوان$۳۱٫۷-۱۷٫۳%
۴۸HI SHARP ELECTRONICSتایوان$۲۵٫۳۳٫۶%
۴۹ITX SECURITYکره$۲۱٫۸-۳۰٫۹%
۵۰HUNT ELECTRONICتایوان$۱۴٫۰-۲۳٫۶%

 

کنترل دسترسی

۴ASSA ABLOY (Global Technologies)سوئد$۱,۲۱۶٫۷۶٫۶%
۹ALLEGION (Electronic Products and Access Control)ایالات متحده$۴۴۶٫۲۷٫۹%
۱۴NEDAPهلند$۱۸۱٫۸۰٫۱%
۳۰SUPREMAکره$۶۶٫۲۱۹٫۲%
۳۴IDENTIVایالات متحده$۵۶٫۲-۷٫۶%

 

اعلام نفوذ و غیره:

۱۰AIPHONEژاپن$۳۹۸٫۰۲٫۸%
۲۱OPTEX (Security Sensors)ژاپن$۱۱۲٫۵-۱۲٫۷%
۲۸FERMAXاسپانیا$۶۹٫۲۱۳٫۲%

***

در انتها ضمن تبریک به تمام شرکت های محترم همکار، که نمایندگی شرکت های مطرح در این فهرست را بر عهده دارند، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مهم ترین شاخصه رقابت در فضای کسب و کار، سهم از بازار شرکت ها خواهد بود. فراموش نخواهیم کرد در فن آوری های پیشرفته امروز دنیا، بودند شرکت هایی مانند نوکیا، که علی رقم دارا بودن توانایی های فنی بالا، در رقابت با شرکت های خلاق و نوآوری مانند اپل، سهم از بازار خود را بسرعت از دست دادند. در حوزه حفاظت الکترونیک نیز به همین ترتیب بودند بسیار شرکت هایی که شاخصه های فنی فوق العاده خوبی داشتند، اما امروز در موزه ها از آنها نام برده می شود.

نام هایی که شاید هنوز در بازار ایران، خصوصاً مشتریان غیر خصوصی با خاطرات خود سهم از بازار کسب می کنند. توجه به جداول فوق برای تصمیم سازان می تواند مفید باشد. پیکان پیشرفت و توسعه دنیای حفاظت الکترونیک امروز از سمت شرکت های ایالات متحده و اروپا به سمت دیگری چرخیده است. اسامی معنادار در بالای جدول رقابت پیام های واضحی برای آینده فضای کسب و کار بهمراه دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X