سمینار شهر امن در شهر کرد

سلسله سمینارهای شهر امن شرکت فراگستر در ایران ، این بار در تاریخ ۱۸ مرداد ماه از ساعت

سلسله سمینارهای شهر امن شرکت فراگستر در ایران ، این بار در تاریخ ۱۸ مرداد ماه از ساعت ۱۰ – ۱۷ به آدرس کیلومتر ۳ جاده اصفهان سالن آمفی تئاتر مجموعه صبا

Leave a Comment