دوازدهمین سمینار شهر امن توسط فراگستر هلدينگ در استان گلستان  چهارشنبه سوم  آبان ماه نود و شش
آدرس : گرگان – بلوار نهار خوران – هتل شهاب ساعت ۱۰-۱۷

Leave a Comment